Skip Navigation LinksWaardering-cliënten-De-Leyenstein

 Waardering cliënten en naasten De Leyenstein

​​Sinds 2017 meet locatie De Leyenstein continu de ervaring van cliënten. Bekijk de vragenlijst die BrabantZorg maandelijks uitvraagt aan cliënten.

​NPS

ECBZ.jpg

​​​In 2017 heeft locatie De Leyenstein haar klanttevredenheid gemeten bij cliënten en naasten ​om inzicht t​e krijgen in ervaringen met en tevredenheid over onze zorg- en dienstve​​rlening.​

Resultaat

NPS score: 38.27
Gemiddelde cijfer: 8