Waardering medewerkers en vrijwilligers

Sinds 2017 meet AAtrium continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers.

Bekijk de vragenlijst die AAtrium maandelijks uitvraagt aan medewerkers en vrijwilligers:

 

Resultaat medewerker Resultaat vrijwilliger
 

NPS score: 48.48

NPS score: 75.86

De Net Promoter Score, afgekort NPS, is een methode voor het meten van medewerker- en vrijwilligertevredenheid.Het cijfer gaat uit van de mate waarin medewerkers BrabantZorg als werkgever aanbevelen.De uitkomst geeft het verschil aan tussen de uitermate tevreden medewerkers/vrijwilligers (promotors) en de minder tevreden medewerkers/vrijwilligers (criticasters).