Kwaliteitsvenster De Leyenstein

 Kwaliteitsvenster Leyenstein

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat De Leyenstein zich leiden door de mening van de klant: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg en dienstverlening? 

De Leyenstein is graag open over de kwaliteit van haar zorg en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op ondersta​ande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Kwaliteitsvenster Leren en werken aan kwaliteit Waardering clienten en naasten Waardering medewerkers en vrijwilligers Meten Veiligheid