Waardering medewerkers en vrijwilligers

​Sinds 2017 meet Heelwijk continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers.

Bekijk de vragenlijst die ​Heelwijk maandelijks uitvraagt aan medewerkers en vrijwilligers:

 

Resultaat medewerker Resultaat vrijwilliger

​NPS score: 60.00

​​NPS score: 68.57

De Net Promoter Score, afgekort NPS, is een methode voor het meten van medewerker- en vrijwilligertevredenheid. Het cijfer gaat uit van de mate waarin medewerkers BrabantZorg als werkgever aanbevelen. De uitkomst geeft het verschil aan tussen de uitermate tevreden medewerkers/vrijwilligers (promotors) en de minder tevreden medewerkers/vrijwilligers (criticasters).​​​