Waardering van u en anderen

Sinds 2017 meet locatie Het Zonnelied continu de ervaring van cliënten. Bekijk de vragenlijst die Het Zonnelied maandelijks uitvraagt aan cliënten.

Verbeteren respons ervaringsonderzoeken

In 2019 richten wij ons op het verbeteren van de respons op de ervaringsonderzoeken die wij houden om onze klant-, vrijwilliger- en medewerkerstevredenheid te meten. In samenwerking met de vrijwilligerscoördinator en de afdeling Communicatie willen we een plan opstellen om de respons te verhogen. Door middel van het SPAR-bord wordt wekelijks besproken welke werkzaamheden niet bijdragen aan het plezier van werken. De acties die hieruit ontstaan kunnen dan direct opgepakt worden.

Revalidatie cliënten krijgen bij ontslag een vragenlijst mee naar huis. Hieruit haalt het team verbeterpunt​en waardoor betere zorg geleverd kan worden.

Resultaat

​NPS score: 36.36

De Net Promoter Score, afgekort NPS, is een methode voor het meten van klanttevredenheid. Het cijfer gaat uit van de mate waarin klanten BrabantZorg aanbevelen. De uitkomst geeft het verschil aan tussen de uitermate tevreden klanten (promotors) en de minder tevreden klanten (criticasters).