Waardering medewerkers en vrijwilligers

Sinds 2017 meet Martinushuis continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers. Bekijk de vragenlijst die BrabantZorg maandelijks uitvraagt aan medewerkers en vrijwilligers:


Resultaat medewerkers
Resultaat vrijwilligers
Info volgt z.s.m.

NPS score: 61.54

NPS score: info volgt z.s.m.
 

 

De Net Promoter Score, afgekort NPS, is een methode voor het meten van medewerker- en vrijwilligertevredenheid. Het cijfer gaat uit van de mate waarin medewerkers BrabantZorg als werkgever aanbevelen. De uitkomst geeft het verschil aan tussen de uitermate tevreden medewerkers/vrijwilligers (promotors) en de minder tevreden medewerkers/vrijwilligers (criticasters).​​