Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

 Nieuwe Hoeven en Dijkstaete willen samen naar 'het groene verpleeghuis'. Het is bewezen dat naar buiten (kunnen) gaan erg goed is voor de mens, zeker voor de doelgroep die verblijft op Dijkstaete. Twee uur in de natuur bevordert het welbevinden van de cliënt, dit kan in samenwerking met Carrousel Groen. De planning is dat in mei 2022 gestart kan worden met het nieuwe groene verpleeghuis. We zijn al gestart met meer buitenleven. Elke dag naar buiten voor iedere cliënt, dat is waar we naartoe werken.

Door middel van de samenwerking met Carrousel Groen ontstaan er meer welzijnsmomenten voor cliënten en medewerkers. Zelf, of samen, naar de groenten- of kruidentuin gaan en de dieren verzorgen is hier een voorbeeld van. Dijkstaete en Nieuwe Hoeven willen zelfvoorzienend zijn en bereiken dat door alle mogelijkheden die het terrein biedt. In 2020 heeft de Landwinkel een vaste plek in de dagstructuur van de cliënten van Nieuwe Hoeven gekregen. Alle afdelingen doen hier samen met cliënten de boodschappen.

Eten & d​​rinken 

De gastvrouwen op de afdelingen koken allemaal zelf, volgens receptuur van BrabantZorg, zonder kant-en-klaar pakjes, zo vers mogelijk. Veel van de ingrediënten worden gekocht in de eigen landwinkel, met veel volle zuivelproducten. De landwinkel wordt verder doorontwikkeld.

Carrousel Groen bereidt en verkoopt verse kant-en-klaar maaltijden, genaamd 'Lekkers in Schaijk'.

Methodisch w​erken

Leerk​limaat

Nieuwe Hoeven staat voor een hoge kwaliteit van opleiden én kan dit ook bieden voor alle kwalificatieniveaus; dit is uniek.

De kwaliteitsverpleegkundigen zorgen voor het bevorderen van het methodisch werken op de afdelingen. De samenwerking met alle disciplines verloopt goed binnen Nieuwe Hoeven. Rondom de Wet Zorg en Dwang kunnen we nog beter de samenwerking zoeken tussen de zorgteams en fysio- en ergotherapeuten.

Cliënten​dossier 

We streven ernaar dat in 2021/2022 zoveel mogelijk van de families mee lezen in de zorgplannen, inclusief de rapportages van de behandelaren. Familie kan ook sneller en makkelijker rechtstreeks schakelen met de diverse behandelaren.

Same​​nwerken

Betrokken​heid van familie en mantelzorgers

Op Eikenlaan en Berkenlaan is 'Samen sterk' (versterken van familiebanden en de familie een 'partner' laten zijn in de samenwerking met medewerkers en vrijwilligers) de normale gang van zaken. Voor afdeling Lindelaan geldt dat cliënten hier vaak kort verblijven, maar ook naar de terugkoppeling van hen waren wij heel benieuwd. In 2020 was het plan om de cliënten die zijn weggegaan, te benaderen om te vragen hoe zij het hebben ervaren op Nieuwe Hoeven. Dit is er helaas door de coronacrisis niet van gekomen.

Bij het familie/cliëntenraadoverleg wordt altijd een teammanager betrokken. Ook de verschillende afdelingen van de Nieuwe Hoeven hebben een 'eigen' cliëntenraadslid. Hiermee is maandelijks, heel gemakkelijk contact. 

Mens e​n dier

Er is een labradoodle-hond die op de Nieuwe Hoeven komt 'werken'. Deze hond kan namelijk geleerd worden om aan te voelen wanneer iemand onrustig dreigt te worden. De hond is, samen met een collega, nog in opleiding. Ook is er een collega die zelf een labradoodle heeft, die weleens wordt meegebracht naar de Nieuwe Hoeven. Mensen reageren hier altijd heel mooi op.

Ook zijn er steeds meer cliënten die de huisdieren mee naar binnen nemen. Op maat wordt gekeken met cliënt en huisdier wat er mogelijk is in verzorging en behandeling.​

Zo​rgtechnologie

Er wordt gebruikgemaakt van verschillende technologische ontwikkelingen die ingezet worden om het welzijn en de eigen regie van de cliënten te vergroten en/of de verzorging makkelijker te maken; bv muziekboxen om aan een mobiele telefoon te koppelen, beeldbellen, een Qwiek.up om films te projecteren of een smart-watch om de bloeddruk  te meten. Daarnaast wordt er veel gewerkt met de Moovi. Dit is een beweegstok waarmee goede ervaringen zijn.​