Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

 Nieuwe Hoeven en Dijkstaete willen samen naar 'het groene verpleeghuis'. Het is bewezen dat naar buiten (kunnen) gaan erg goed is voor de mens, zeker voor de doelgroep die verblijft op Dijkstaete. Twee uur in de natuur bevordert het welbevinden van de cliënt, dit kan in samenwerking met Carrousel Groen. De planning is dat in mei 2021 gestart kan worden met het nieuwe groene verpleeghuis. We zijn al gestart met meer buitenleven. Elke dag naar buiten voor iedere cliënt, dat is waar we naartoe werken.

Door middel van de samenwerking met Carrousel Groen ontstaan er meer welzijnsmomenten voor cliënten en medewerkers. Zelf, of samen, naar de groenten- of kruidentuin gaan en de dieren verzorgen is hier een voorbeeld van. Dijkstaete en Nieuwe Hoeven willen zelfvoorzienend zijn en bereiken dat door alle mogelijkheden die het terrein biedt. In 2020 heeft de Landwinkel een vaste plek in de dagstructuur van de cliënten van Nieuwe Hoeven gekregen. Alle afdelingen doen hier samen met cliënten de boodschappen, in samenwerking met mensen van Carrousel Groen.

Carrousel groen kan worden betrokken bij allerlei hand- en spandiensten. Hier wordt steeds meer gebruik van gemaakt. Voorbeelden van het afgelopen jaar zijn het wegbrengen van Covid-testen, gebak verzorgen en restaurantdiensten draaien, samen met de horecamedewerkers. Ook waren er afgelopen jaar enkele mooie voorbeelden van jong dementerende cliënten die voor de dagbehandeling naar Carrousel Groen gingen. Steeds vaker weten we elkaar te vinden en we zijn samen meer een geheel geworden binnen de Nieuwe Hoeven.

Eten & d​​rinken 

De gastvrouwen op de afdelingen koken allemaal zelf, volgens receptuur van BrabantZorg, zonder kant-en-klaar pakjes, zo vers mogelijk. Veel van de ingrediënten worden gekocht in de eigen landwinkel, met veel volle zuivelproducten.

Nieuw in 2020 zijn versbereide kant-en-klaar maaltijden 'Lekkers in Schaijk' vanuit de keuken van Carrousel Groen bereid. Deze maaltijden worden in het dorp verkocht. Als personeel kun je ook maaltijden bestellen. De verkoopcijfers geven aan dat dit goed loopt.

In 2021 willen we vooral vasthouden wat we hebben. De landwinkel wordt verder doorontwikkeld.

Methodisch w​erken

Leerk​limaat

Nieuwe Hoeven staat voor een hoge kwaliteit van opleiden én kan dit ook bieden voor alle kwalificatieniveaus; dit is uniek.

In samenwerking met de Radboud Universiteit is een training ontwikkeld met betrekking tot onbegrepen gedrag. Deze trainingen zijn begin van het jaar aangeboden voor afdelingen Eikenlaan en Berkenlaan. Daarna is dit helaas stil komen te liggen i.v.m. de coronamaatregelen.

Het leerklimaat en het methodisch werken verloopt goed. Ditzelfde geldt voor het werken met de  kwaliteitsverpleegkundigen die dit jaar zijn gestart binnen de Nieuwe Hoeven.

In 2021 willen de kwaliteitsverpleegkundigen samen met de teams werken aan het omzetten van het cliëntdossier, methodisch werken en samenwerken met alle disciplines. In de ideale teamsamenstelling liggen ook nog kansen. Rondom de Wet Zorg en Dwang kunnen we nog beter de samenwerking vinden tussen de zorgteams en fysio- en ergotherapeuten. ​

Cliënten​dossier 

In 2020 leest 98% van de families mee in de zorgplannen, inclusief de rapportages van de behandelaren. Dat was zo in coronatijd, maar ook daarna. Kwaliteitsverpleegkundigen willen in 2021 nog verder aan de slag met de manier van rapporteren. Zo kan de methodiek SOAP nog beter worden geborgd. Hierbij is helderheid en transparantie van het grootste belang. Familie kan ook sneller en makkelijker rechtstreeks schakelen met de diverse behandelaren.

Same​​nwerken

Betrokken​heid van familie en mantelzorgers

Op Eikenlaan en Berkenlaan is 'Samen sterk' (versterken van familiebanden en de familie een 'partner' laten zijn in de samenwerking met medewerkers en vrijwilligers) de normale gang van zaken. Voor afdeling Lindelaan geldt dat cliënten hier vaak kort verblijven, maar ook naar de terugkoppeling van hen waren wij heel benieuwd. In 2020 was het plan om de cliënten die zijn weggegaan, te benaderen om te vragen hoe zij het hebben ervaren op Nieuwe Hoeven. Dit is er helaas door de coronacrisis niet van gekomen.

In 2020 waren weer diverse familieavonden gepland, maar deze zijn wegens de coronamaatregelen niet doorgegaan. Er was wel veel schriftelijke communicatie en mondeling contact waarin samen is stilgestaan bij de overledenen, met laagdrempelige herdenkingsbijeenkomsten en telefonische nazorg. Dit is als erg prettig ervaren. Voor 2021 staan deze familieavonden zeker weer in de planning.

Bij het familie/cliëntenraadoverleg wordt altijd een teammanager betrokken. Ook de verschillende afdelingen van de Nieuwe Hoeven hebben een 'eigen' cliëntenraadslid. Hiermee is maandelijks, heel gemakkelijk contact. Een voorbeeld hiervan: op ons verzoek heeft de cliëntenraad ons geadviseerd over onze 'blinde vlek'. Daarop kregen we o.a. advies over geurtjes op de gang en sneller gesprekken aan kunnen vragen met de Specialist Ouderengeneeskunde.​

Mens e​n dier

Er is een labradoodle-hond die op de Nieuwe Hoeven komt 'werken'. Deze hond kan namelijk geleerd worden om aan te voelen wanneer iemand onrustig dreigt te worden. De hond is, samen met een collega, nog in opleiding. Ook is er een collega die zelf een labradoodle heeft, die weleens wordt meegebracht naar de Nieuwe Hoeven. Mensen reageren hier altijd heel mooi op.

Inmiddels loopt er bij Carrousel Groen ook een pony die wordt getraind zodat deze wellicht later op de afdeling kan komen. Iemand van Carrousel Groen wordt hiervoor opgeleid.

Ook zijn er steeds meer cliënten die de huisdieren mee naar binnen nemen. Op maat wordt gekeken met cliënt en huisdier wat er mogelijk is in verzorging en behandeling.​

Betrok​​kenheid in Coronatijd

Er was structureel aandacht voor intervisie in teams en tussen teams in coronatijd. Doel was het welzijn van de medewerkers hoog te houden zonder psychische schade van werken in coronatijd en het ziekteverzuim laag te houden. Tijdens de eerste coronagolf was de afspraak tussen de kwaliteitsverpleegkundigen en de teammanagers dat alle teams door een van hen dagelijks gebeld werden met de vraag hoe het die dag was gegaan. Iedere dag was er even contact met de medewerkers. Dit laagdrempelig contact met elkaar is als zeer positief ervaren.

Zo​rgtechnologie

Er wordt gebruikgemaakt van verschillende technologische ontwikkelingen die ingezet worden om het welzijn en de eigen regie van de cliënten te vergroten en/of de verzorging makkelijker te maken; bv muziekboxen om aan een mobiele telefoon te koppelen, beeldbellen, een Qwiek.up om films te projecteren of een smart-watch om de bloeddruk  te meten. Daarnaast wordt er veel gewerkt met de Moovi. Dit is een beweegstok waarmee goede ervaringen zijn.​

Onlangs zijn de zorgteams gestart met het digitaal aftekenen van medicijnen via Medimo. ​