Waardering van u en anderen

Sinds 2017 meet locatie Noorderkroon continu de ervaring van cliënten. Bekijk de vragenlijst die Noorderkroon maandelijks uitvraagt aan cliënten.

Resultaat

​​

NPS score: 60.71

De Net Promoter Score, afgeko​rt NPS, is een algemene methode voor het meten van klanttevredenheid. Het cijfer is gaat uit van de mate waarin klanten BrabantZorg aanbevelen. De uitkomst geeft het verschil aan tussen de uitermate tevreden klanten (promotors) en de minder tevreden klanten (criticasters).

Zorgkaart Nederland

Cliënten en naasten kunnen op ieder moment gebruik maken van Zorgkaart Nederland om hun ervaring met Noorderkroon met ons te delen.