Waardering van u en anderen

Sinds 2017 meet locatie Sint Petrus continu de ervaring van cliënten. Bekijk de vragenlijst die Sint Petrus maandelijks uitvraagt aan cliënten.

Resultaat

 

​NPS score: ​88.24

De Net Promoter Score, afgekort NPS, is een algemene methode voor het meten van klanttevredenheid. Het cijfer is gaat uit van de​ mate waarin klanten BrabantZorg aanbevelen. De uitkomst geeft het verschil aan tussen de uitermate tevreden klanten (promotors) en de minder tevreden klanten (criticasters).​

Zorgkaart Nederland

Cliënten en naasten kunnen op ieder moment gebruik maken van Zorgkaart Nederland om hun ervaring met Sint Petrus met ons te delen. Medewerkers thuiszorg zullen de klanten actief vragen hun mening via Zorgkaart Nederland te geven.