Waardering van u en anderen

Sinds 2017 meet locatie 't Geerke continu de ervaring van cliënten. Bekijk de vragenlijst die BrabantZorg maandelijks uitvraagt aan cliënten.

Resultaten

​​​Info volgt​ z.s.m.

Zorgkaart Nederland

Cliënten en naasten kunnen op ieder moment gebruik maken van Zorgkaart Nederland om hun ervaring met 't Geerke met ons te delen.