Laarstede

Laarstede, in het hartje van Nistelrode, is een nieuw gebouw dat van alle gemakken is voorzien. Met ruime appartementen, een centrale hal met veel licht en een gezellige open haard. Uitnodigend en warm. En zo is het overal in huis. Ouderen met lichamelijke beperkingen of dementie vinden er een sociale en veilige woonomgeving. Maar ook zij die aangewezen zijn op intensieve zorg of die juist zo lang mogelijk zelfstandig en beschut willen wonen.

Een eigen ‘huis’

Onze medewerkers zijn voorbereid op een toekomst waarin verpleegzorg steeds belangrijker gaat worden. Dat geldt ook voor het gebouw, dat immers volgens de jongste eisen is gebouwd. Ouderen met dementie worden op een bijzondere manier bij ons huis betrokken. Hun afdeling zit aan het gebouw ‘geplakt’, maar heeft een eigen voordeur, zodat men toch een eigen ‘huis’ heeft. Deze bewoners krijgen in vier kleine woongroepen van maximaal zes bewoners intensieve zorg, gericht op sfeer, beleving en het zoveel mogelijk voortzetten van hun vertrouwde leven. Ze koken zelf, doen zelf de was, uiteraard onder begeleiding.​

Locatiefilm Laarstede

​Zorg wordt nóg beter

Het valt bewoners en bezoekers op: de tegeltjes die aan de muur hangen. Er staat op hoe we de dingen willen doen, wat we belangrijk vinden in normen en waarden en wat er nodig is om dingen écht te maken. We werken niet langer volgens de waan van de dag, maar zoeken een nieuwe benadering. Daardoor wordt zorg en aandacht voor de bewoners nóg beter. Als team kennen we onze doelen en de richting, en daar werken we hard voor. De tegeltjes herinneren ons er dagelijks aan.

Een diverse bewonersgroep

We denken met de bewoners mee, daar waar het kan. Aan hun ideeën en wensen geven we graag zoveel mogelijk gehoor. Laarstede herbergt ook serviceappartementen met zorg binnen handbereik. Er wonen hier ook cliënten van Dichterbij, wat zorgt voor diversiteit in de bewonersgroep. Het huis heeft een stilteruimte met glas-in-lood voor een authentieke beleving en bezinning, een winkeltje en een aparte ruimte voor bijeenkomsten en kleine feestjes.

Echt ‘Nisserois’

Laarstede is een echt ‘Nisserois’ huis. Op een dominante plek in Nistelrode, vlak bij het dorpsplein. Voor de bewoners zetten we tal van activiteiten op touw, zoals bingo, sjoelen, films kijken, bloemschikken en bewegen voor ouderen. Het sterk dorpse karakter van Laarstede blijkt uit de regelmatige muziekvoorstellingen of bezoeken van diverse verenigingen.

Iedereen loopt binnen

De samenleving naar binnen halen, dat doet Laarstede. Nistelrode heeft een rijk verenigingsleven en Laarstede prijst zich gelukkig met veel vrijwilligers, die hier graag binnenlopen. In de ontmoetingsruimte en het restaurant, waar ook mensen van buiten welkom zijn, ligt de nadruk op elkaar treffen en gezien worden. De grote lampenkappen in restaurant De Gasterij dragen beelden van oude Nistelrodese dorpsgezichten. Dat biedt gemoedelijkheid en herkenning.

Altijd een passend aanbod

Vanuit Laarstede wordt ook thuiszorg geleverd aan inwoners van Nistelrode, bijvoorbeeld aan de bewoners van de serviceappartementen op het terrein van Laarstede. Er is ook een aantal dagen in de week dagopvang. En we bieden dagbehandeling aan ouderen met dementie. Er is altijd een passend aanbod.