Maasland

Een ontmoetingshuis aan de rand van het dorp, veelzijdig en verbindend voor iedereen. Dat is Maasland, een warm huis voor ouderen die willen wonen in een veilige omgeving, al of niet met behoefte aan extra zorg. Inwoners van met name Herpen en Ravenstein kunnen hier oud worden in hun vertrouwde omgeving. Want Maasland heeft nu eenmaal dat onmiskenbare dorpse karakter, waarbij iedereen elkaar kent. Veel mensen kiezen bewust voor zo’n huis. Voor hen zijn wij er.

Samenspel in de zorg

De appartementen zijn ruim. Er is een grote tuin, die het landelijke en ruime karakter van het huis nog eens onderstreept. Er zijn twee kamers voor tijdelijk verblijf. In Maasland leggen we veel accent op welzijn, zoals bewegen. Want wie lichamelijk fitter is, voelt zich automatisch ook lekkerder. We zetten ook erg in op het samenspel in de zorg, samen met de familieleden. We zijn er niet alleen voor ouderen met een indicatie, maar ook voor hen die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Een mantelzorger met een vraag, mag altijd bij ons aankloppen.​

​Een inspirerende plek

Elke bewoner is anders, is uniek en heeft een eigen levensverhaal. En dus is ook de zorgvraag verschillend. We zijn erg vraaggericht en stemmen onze zorg daar op af. Voortdurend willen we weten waar men ons voor nodig heeft en wat men graag wil dat we doen om het verblijf in Maasland zo aangenaam mogelijk te maken. We willen niet bemoederen, maar mensen juist zo zelfstandig mogelijk laten. Zo is Maasland ook voor medewerkers een inspirerende plek waar men kan groeien. Dat straalt uiteindelijk weer af op de bewoner.

Naast de oudere staan

Bewoners met verschillende zorgvragen en -zwaarte wonen in Maasland door elkaar. Wij willen naast de oudere staan. Ook bij de verschillende activiteiten geven de ouderen zélf aan wat ze graag willen doen. En wat zo mooi is: dan kan het zomaar zijn dat je eens een ‘nieuw’ gezicht naast je ziet.

Een creatief aanbod

Maasland werkt veel samen met andere organisaties in onze nabijheid. Op die manier proberen we elkaars aanbod aan te vullen. We willen het vooral sámen doen. Daarbij mag er best soms eens buiten te lijntjes gekleurd worden, want door deze creativiteit wordt ons zorg- en welzijnsaanbod alleen maar beter.

Goede buur

We prijzen ons gelukkig met een grote groep enthousiaste vrijwilligers. De bewoners kunnen meedoen aan activiteiten als wandelen, spelletjes, de soosavond, koersbal, kienen of gewoon een kopje koffie drinken. Ons horecateam stelt restaurant D’n Herd ook open voor mensen van buiten die hier de warme maaltijd komen eten. Maasland is een directe en goede buur van de aanleunwoningen van Sonneweide en Tuinzicht. De bewoners daarvan maken ook gebruik van onze voorzieningen.

Volop ontmoeting

Voor mensen met (beginnende) dementie zijn er speciale activiteiten, lettend op de mogelijkheden. Vanuit Maasland wordt ook thuiszorg geleverd. De fysiotherapeut komt op afroep. In onze ontmoetingsruimte bieden we ook dagopvang. Dat doen we meerdere dagen per week en daarmee zorgen we er mede voor dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.