Nieuwe Hoeven

Met Nieuwe Hoeven kiezen mensen voor een veilig en vertrouwd huis dat ouderen met geheugenproblemen ondersteunt. Dat doen we via kleinschalige zorg, in groepen van acht bewoners. In deze beschermende omgeving kunnen mensen in een huiselijke kring wonen. De natuur die ons omgeeft, is daarbij erg belangrijk. De rust en ruimte zijn waardevolle ingrediënten voor iemands welzijn. Bij elke huiskamer horen een (groente)tuin en diertjes. Dat we de natuur naar binnen halen, zie je al bij binnenkomst: de berkenstammen, moswand en natuurtafels zijn onderdeel van de landelijke gastvrijheid van dit huis.

Al decennialang

Nieuwe Hoeven is een wat oudere locatie. Dat heeft zeker voordelen. De ruimten zijn groot en het groen in de omgeving is tot volle wasdom gekomen, wat een enorme beleving oproept. Bovendien hebben we in de voorbije decennia enorme kennis en ervaring opgedaan in het begeleiden ouderen met geheugenproblemen, vooral in gedragsproblematiek. Mensen wonen bij ons op eenpersoons of juist tweepersoons kamers, die ze zelf inrichten. Er zijn ook ruimten voor kortdurend verblijf.​

Locatiefilm Nieuwe Hoeven

Meedoen

In Nieuwe Hoeven wordt vers gekookt, veelal met natuur- en streekproducten. Elke dag kookt de ‘gastvrouw’ voor de groep en daarbij weet ze precies wat iedereen lekker vindt. Er is een fruittuin met (kruis)bessen en frambozen. De bewoners worden zoveel mogelijk bij het huishouden betrokken, waarbij de medewerkers het juiste gevoel hebben voor de eigen belevingswereld en het gedrag van de bewoners.

Eenvoud loont

Gelukkig leven, ondanks beperkingen. In Nieuwe Hoeven creëren we goede momenten. Vaak zit dat in kleine dingen, eenvoud loont. Zo kan iedereen zijn of haar eigen leven zoveel mogelijk voortzetten. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor familie en vrienden. Ook zij komen hier ‘thuis’. Samen met bewoners en medewerkers maken zij Nieuwe Hoeven tot wat het is: een warm huis.

Een geschenk

Nieuwe Hoeven ligt aan de rand van De Maashorst. Die omgeving is een geschenk en het landelijke wordt naar binnengehaald door natuurlijke materialen te gebruiken, kleuren en foto’s van het natuurgebied, die in het hele huis terug te vinden zijn. Ook de vogeltjes in de volières spelen hun eigen rol.

Gastvrijheid

De Brabantse gastvrijheid is voelbaar bij binnenkomst. Nieuwe Hoeven haalde in het jaarlijkse nationale onderzoek naar gastvrijheid in de zorg een geweldige score. Ook een grote groep vrijwilligers steekt graag de handen uit de mouwen. De bewoners kunnen lid worden van tal van verenigingen waar zij kunnen koken, timmeren, sportief bewegen, zingen of naar muziek luisteren.

Groene herkenbaarheid

De prachtige omgeving nodigt mensen uit voor een lekkere wandeling waarbij ze kunnen genieten van de mooie locatietuinen en ook het groen erbuiten. Veel bewoners komen uit de omliggende dorpen. Voor hen is deze omgeving herkenbaar en vertrouwd. Ook dat versterkt het thuisgevoel.

Dansavonden Plus

Een avondje uit is bijna voor iedereen een gewenste en leuke ontspanning. Zeker voor mensen die binnen hun eigen relaties te maken krijgen met dementie. Nieuwe Hoeven houdt al jarenlang met veel succes dansavonden waar met partner en of andere familieleden een ‘goed avondje uit’ beleefd wordt.

Deze avonden hebben een grote betekenis voor mensen met dementie en hun betrokkenen. Gewoon genieten van dansen met elkaar, wat ontspanning en blijheid geeft, wat mensen bij elkaar brengt. Ontspanning in een omgeving waar men begrijpt wat de problematiek inhoudt, waar u met lotgenoten een plezierige avond beleefd. De avonden zijn ook te bezoeken door belangstellenden van buiten Nieuwe Hoeven uit de omgeving van Oss, Uden en Veghel.