Skip Navigation LinksVerbeterde-bereikbaarheid-bij-acute-zorgvraag

 Verbeterde bereikbaarheid bij acute zorgvraag

​3 juni 2019

In crisissituaties waarb​ij behoefte is aan acute zorg, zijn verwijzers gewend om onze Klantenservice te bereiken via het algemene telefoonnummer van BrabantZorg.
Om hen sneller en efficiënter van dienst te kunnen zijn tijdens een acute zorgvraag, is BrabantZorg gestart met een nieuw team 'bemiddeling acute zorg'.

Bereikbaarheid

Het team bemiddeling acute zorg is 24 uur per dag bereikbaar via:


Oproepen buiten kantoortijden worden doorgeschakeld naar het Regionaal Verpleegkundig Team.​

Wanneer is er sprake van acute zorg?

Acute zorg is van toepassing als er plotseling een verandering is opgetreden in de gezondheidssituatie of de thuissituatie van een cliënt of mantelzorger. ​

Verwijzers kunnen ons bereiken als:​

  • Er een ernstige plotselinge verandering optreedt in de gezondheidssituatie van een cliënt in de thuissituatie of van de verzorgers of informele hulp (mantelzorg),
  • De plotselinge verandering substantiële gevolgen heeft voor de inhoud en omvang van de benodigde zorg,
  • De verzwaarde zorgbehoefte naar verwachting blijvend is,
  • Er onaanvaardbare gezondheidsrisico's of ander gevaar voor uw cliënt, diens gezin of directe woonomgeving dreigen en die alleen te voorkomen zijn met een acute opname binnen 24 uur.