Skip Navigation LinksKwaliteitsvenster-BKC

Kwaliteitsvenster BKC

Ook de behandelaren van BrabantZorg werken aan de verbetering van kwaliteit. Op deze pagina leest u het kwaliteitsverslag en –plan van onze behandelaren.

Kwaliteitsverslag 2017

In 2017 zijn er door behandelaren diverse nieuwe technieken toegepast en heeft innovatie plaatsgevonden. Vanwege de specialistische kennis, is in toenemende mate een beroep gedaan op behandelaren van BrabantZorg door cliënten in de eerste lijn.

Nieuwe toepassingen

Op steeds meer locaties wordt de braintrainer ingezet. Dit is een interactief scherm om het geheugen te trainen.

Bij compressietherapie wordt gebruikgemaakt van readywraps. Cliënten kunnen deze hulpmiddelen zelf gebruiken na uitleg van een wondverpleegkundige. Voor deze verpleegkundigen is het voortaan ook mogelijk om wonden beter te behandelen omdat er tegenwoordig eenvoudig 3D fotos kunnen worden gemaakt die de huid beter in beeld brengt.

Diëtisten zijn in 2017 de BIA meter gaan gebruiken. Hiermee wordt een korte meting gedaan van: de totale hoeveelheid water in het lichaam, de verhouding van water in de cel en buiten de cel, de verhouding tussen spierweefsel en vetweefsel en de conditie van de celwand. Door deze meting kan een verandering die een cliënt inzet, beter beoordeeld worden en een diëtist gerichter advies geven.

Logopedisten passen FEES toe. Dit is een techniek waarmee ze met een camera in de keel kijken om te zien hoe het weefsel er uitziet na bijvoorbeeld een hersenbloeding. Dit maakt het mogelijk om de slikfunctie te beoordelen en daar kan de juiste behandeling op afgestemd worden

Ook zijn behandelaren gaan werken volgens de universele proefprothese PPAM. Hierbij oefenen cliënten die een amputatie hebben ondergaan al voordat zij een prothese krijgen in het oefenen met belasten, evenwicht en balans.

Inzet van technologie

Op het gebied van technologie hebben ook diverse toepassingen ingezet. De CRADL is een instrument dat cliënten met dementie uitnodigt om op interactieve wijze te communiceren met anderen. CRADL helpt om op een speelse en onderzoekende manier menselijk contact te verkennen.

Er hebben pilots plaatsgevonden met de Assesplus van Simavita. Dit is een technologie waar het continentiepatroon van een cliënt wordt beoordeeld. Dit geeft zinvolle informatie waar een persoonlijk continentie zorgplan voor kan worden opgesteld. Waardoor een cliënt echt weer eigen regie kan ervaren.

Belevingsgerichte toepassingen

Er wordt gewerkt met een elektronische kat die net zo aaibaar is als een echte kat die miauwt, spint en kopjes geeft als hij wordt aangeraakt. Deze kat maakt dat cliënten affectie kunnen tonen. Ook wordt er gebruik gemaakt van levensechte babypoppen en een snoezelkar om aan te sluiten bij de belevingswereld van een cliënt. Op steeds meer locaties is een tovertafel aanwezig waarmee beelden op een tafel worden geprojecteerd die helpen bij de activering van cliënten. Ook voor cliënten die bedlegerig zijn, kan met behulp van een projectie worden aangesloten bij hun belevingswereld. Dit gebeurt met een Qwiek up. Dit is een verrijdbare projector waardoor een cliënt zich waant aan het strand of het bos.

Algemene doorontwikkeling

De NAH-consulenten van BrabantZorg maken nu deel uit van het multidisciplinair overleg in het ziekenhuis. Dit zorgt voor een warme overdracht als de consulent de cliënt thuis verder gaat begeleiden.

Het spreekuur van de Parkinsonconsulenten naast de neuroloog in het ziekenhuis is verder uitgebreid. Deze consulenten begeleiden cliënten met Parkinson en helpt ze omgaan met de beperkingen die ze ondervinden.

Als vanaf 2016 leidt BrabantZorg zelf GGZ psychologen op. In 2017 beschikken we ook over de opleidingserkenning.

Plan 2018

Vanwege de positieve resultaten die de pilot met de Assesplus van Simavita hebben opgeleverd. Wordt in 2018 deze technologie in fases ingezet in alle locaties van BrabantZorg. In 2018 wordt cognitieve​ revalidatie geïntroduceerd. Dit gebeurt onder de noemer Interdisciplinaire Cognitieve Behandeling (ICB). Op een gestandaardiseerde manier wordt er met verschillende disciplines gekeken naar gedrag en problemen die te maken hebben met het opnemen van kennis en informatie en het verwerken daarvan. Hiervan wordt een plan van aanpak gemaakt.

Daarnaast blijven we kijken hoe we met alle verschillende disciplines nog beter samen kunnen werken. En hebben we specifieke aandacht voor wat we cliënten bieden die gebruikmaken van dagbehandeling.