Skip Navigation LinksMeten

Meten van kwaliteit

​Goede​ veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is. Cliënten moeten er op kunnen vertrouwen dat ze bij BrabantZorg in veilige handen zijn. Om die veiligheid te waarborgen voeren we op alle locaties verschillende audits uit, zowel met interne als met externe auditoren. 

Interne audits

Binnen BrabantZorg vinden diverse interne audits plaats. Dat doen we om de kwaliteit te meten en inzicht te krijgen op de vlakken waar geleerd kan worden en ontwikkeling nodig is. Zo is bijvoorbeeld het werken met medicijnen foutgevoelig en risicovol, daarom voeren wij audits uit op medicatieveiligheid. Bij medicatieveiligheid gaat het om veilige zorg voor de cliënt en om veilig werken voor de medewerker. En zo zijn er nog meer zorgthema’s die worden onderzocht. Hieronder leest u welke thema’s dat zijn. In de kwaliteitsvensters van de afzonderlijke locaties leest u meer hierover.

De audits worden afgenomen door een intern auditteam samengesteld uit verpleegkundigen, behandelaars en adviseurs werkzaam binnen BrabantZorg. Het auditteam werkt in koppels van twee personen op alle thema’s in een cyclus van drie jaar.

De volgende thema’s worden onderzocht: 

  • Bewegen en valpreventie>
  • Bourgondische BrabantZorg (kwaliteit van eten en drinken)>
  • HACCP (voedselveiligheid); 
  • Medicatie;
  • Mondzorg;
  • Schoonmaak
  • Veiligheid risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E);
  • Vrijheidsbeperking;
  • Persoonsgerichte zorg;
  • Palliatieve zorg.

In de kwaliteitsvensters van de afzonderlijke locaties leest u meer over de interne audits die hebben plaatsgevonden of gepland zijn. 

Externe audits

Veiligheid en kwaliteit

Naast de ervaringsonderzoeken en interne audits nemen alle locaties van BrabantZorg jaarlijks deel aan de meting Kwaliteit en Veiligheid van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ). Deze meting geeft inzicht in de kwaliteit van zorg. In de periode november en december 2018 is deze landelijke meting binnen alle locaties van BrabantZorg rondom Kwaliteit en veiligheid uitgevoerd. Naar aanleiding van deze meting heeft iedere locatie, waar nodig verbeteringen opgenomen in een het actieplan.

Het Zorginstituut neemt de kwaliteitsgegevens op in de openbare database die je kunt terugvinden op de website Zorg Inzicht​. De kwaliteitsgegevens komen beschikbaar op kies Beter en worden ook gebruikt voor Zorgkaart Nederland, door patiëntorganisaties voor bijvoorbeeld patiëntkeurmerken, door de IGJ voor informatie over basisveiligheid en door zorgkantoren.

De inspectie legt daarnaast aangekondigde en onaangekondigde bezoeken af. Hiervan worden rapportages gemaakt, die gepubliceerd worden op de website van de IGJ​.

Roze Loper Tolerantiescan 

De Roze loper Tolerantiescan (uitgevoerd door KIWA) is een externe audit en heeft als doel de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuele mensen te bevorderen. De Tolerantiescan geeft instellingen inzicht in hoeverre hun aanbod aansluit bij de doelgroep. Het instrument prikkelt de ​bewustwording bij directie en medewerkers. Onder andere wordt gekeken naar beleid en organisatie, signalering, begeleiding en klachten, bewustwording en veiligheid, opleiding en personeelsbeleid.

BrabantZorg vindt het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en welkom is om te wonen en te werken ongeacht seksuele geaardheid, afkomst en religie. Dit klinkt als vanzelfsprekend maar de daad bij het woord voegen vraagt van iedereen iets. Dit thema is regelmatig onderwerp van gesprek met medewerkers en cliënten. Meerdere locaties van BrabantZorg hebben de tolerantiescan doorlopen en zijn inmiddels gecertificeerd.