Skip Navigation Linksduurzaamheid-en-mvo

Duurzaamheid en MVO

Partner MVO NederlandDe basisgedachte achter duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een beter evenwicht tussen economie en de wereld om ons heen, met respect voor de mens en het milieu. Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaam ondernemen de toekomst heeft en gaan daarom respectvol en met aandacht om met de wereld om ons heen.

We willen op een duurzame manier werken door bijvoorbeeld onze afvalstromen nog beter te scheiden, waardoor meer afval hergebruikt kan worden. Ook bij renovatie en nieuwbouw is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Denk daarbij aan duurzame materialen, energiezuinige installaties, extra isolatie en zonnecellen op de daken. Inmiddels hebben we de eerste stappen op het pad van duurzaamheid gezet. Dankzij investeringen in energiebesparende maatregelen, is ons energieverbruik de afgelopen periode flink afgenomen. Voor ons ligt nu de uitdaging om in de toekomst in te blijven spelen op kansen die duurzaamheid biedt.

Wij zijn sinds 2012 partner van MVO Nederland. Vanuit dit partnerschap hebben wij het 'Het Manifest voor een gezonde toekomst van de zorgsector' ondertekent. Dit manifest bepleit een integrale aanpak van de vraagstukken met een focus op de langere termijn en met nieuwe sturingsgrootheden. Zie voor meer informatie de website van MVO Netwerk Zorg.