Arbeidsvoorwaarden

Kom je in dienst bij BrabantZorg, dan val je automatisch binnen de CAO voor Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Daarnaast zijn er primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waar je recht op hebt of waar je rekening mee moet houden.

CAO

In de ouderenzorg geldt de CAO VVT. De CAO VVT is een moderne basis-CAO, waarin belangrijke arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die landelijk gelden. Dit betreft onder meer afspraken over de beloning, het verlof, de arbeidsovereenkomst, de arbeidsduur, werktijden en de eindejaarsuitkering.

Een actueel exemplaar van de CAO VVT is te downloaden via de website van Actiz; de brancheorganisatie voor zorgondernemers. Zie: www.actiz.nl/thema/werkgeverschap/cao/overzicht​​

Salaris

Met behulp van het FWG-systeem (Functiewaardering Gezondheidszorg) wordt het niveau van de functies bepaald en daarmee het bijbehorende salaris. Op basis van kennis en ervaring vindt inschaling in de salarisschaal plaats.

Arbeidsduur

In de CAO VVT bedraagt een volledig werkweek 36 uur. Parttime werken behoort uiteraard tot de mogelijkheden.

Vakantiebijslag

Werknemers hebben recht op een vakantiebijslag van 8% van het jaarsalaris. Deze vakantiebijslag wordt eenmaal per jaar in de maand mei uitbetaald. Bij einde dienstverband wordt de vakantiebijslag eerder uitgekeerd.

Eindejaarsuitkering

Werknemers ontvangen in de maand december een eindejaarsuitkering van 8,33​% van het jaarsalaris. Bij in- of uitdiensttreding gedurende het kalenderjaar wordt de eindejaarsuitkering naar rato uitgekeerd.

(Vakantie)verlof

Iedere werknemer heeft per kalenderjaar, afhankelijk van de leeftijd en het aantal contracturen, recht op (vakantie)verlof met behoud van salaris.

Ziektekostenverzekering

BrabantZorg kent een collectieve ziektekostenregeling die wordt uitgevoerd door het IZZ. Naast een basisverzekering kent deze regeling aanvullende verzekeringen. Deze verzekering biedt een brede dekking tegen een gunstige premie. Op de site van IZZ op www.izz.nl​ vind je hierover meer informatie.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Iedere werknemer neemt deel aan de collec​​tieve pensioenregeling van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn die wordt uitgevoerd door het PGGM. ​PGGM is de uitvoeringsorganisatie voor collectieve pensioenregelingen in de sector zorg en welzijn. Meer informatie over PGGM vind je op www.pggm.nl. Op www.pfzw.nl vind je meer informatie over het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Opleidingen

Wij vinden het belangrijk dat onze werknemers zicht kunnen blijven ontwikkelen. Wij bieden dan een ook een breed scala aan opleidingen, trainingen en cursussen.

Verzekeringen

Centraal Beheer biedt medewerkers van BrabantZorg aantrekkelijke kortingen op premies voor diverse verzekeringen.

Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden

Conform de CAO biedt BrabantZorg medewerkers de mogelijkheid een persoonlijk arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen. Denk hierbij aan een voordelig bedrijfsfitness abonnement, ​​fietsenplanregeling of extra pensioen.