Waardering cliënten en mantelzorgers

In 2023 hopen we dat de faciliteiten ingericht zijn zodat we de cliënttevredenheid op dagbehandelingniveau kunnen uitvragen.