ComfortWonen

Een aantal jaar geleden zijn BrabantWonen en BrabantZorg gestart met het aanbieden van het product Zorgwonen. Uit een grondige evaluatie bleek dat zowel onze klanten als wijzelf mooie kansen zien om deze woonvorm te verbeteren. Dit leidt ertoe dat we met een vernieuwd en verbeterd product verder gaan. We noemen dit ComfortWonen.

ComfortWonen

Zelf de touwtjes in handen houden over uw leven. Zorg is nabij wanneer ú dat nodig vindt. Dit is ComfortWonen.

  • Zelfstandig wonen
  • Betaalbaar wonen
  • Veilig wonen
  • Diensten op maat

Met ComfortWonen kiest u voor zelfstandig, betaalbaar en veilig wonen. Bij ComfortWonen huurt u een appartement in één van onze locaties. Hiervoor betaalt u huur- en servicekosten. ComfortWonen combineert het beste van wonen bij BrabantWonen en zorg van BrabantZorg. U bepaalt zelf of, en zo ja, welke diensten u afneemt. Zo houdt u de touwtjes in handen, om prettig en onbezorgd te leven. Uiteraard hechten we veel waarde aan uw privacy. Uw woongenot staat voorop.​

Meer informatie

U vindt alle informatie over ComfortWonen op de website www.comfortwonenbrabant.nl