Dagbehandeling

Voor mensen met dementie​ bieden wij dagbehandeling, zowel individueel als in groepsverband. Daarbij gaan we uit van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

Dagbehandeling dementie bestaat uit dagactiviteiten in combinatie met behandeling. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt zelf aan de slag gaat om zijn of haar mogelijkheden optimaal te benutten. Het programma richt zich op structuur. Een overzichtelijke dagbehandeling is hierin belangrijk.

Voorbeelden van activiteiten zijn geheugenoefeningen, gespreksgroepen, bewegen, creatieve activiteiten, huishoudelijke klusjes en ontspanning.

Wij bieden dagbehandeling voor mensen met dementie in:

Zoveel mogelijk dezelfde medewerkers

Er wordt bij de dagbehandeling gewerkt met een vast team, waardoor de cliënt zoveel mogelijk van dezelfde medewerkers ondersteuning krijgt. Als de cliënt gebruikmaakt van gespecialiseerde thuiszorg zal de cliënt daar zoveel mogelijk dezelfde medewerkers treffen als bij de dagbehandeling. ​Met cursussen, gespreksgroepen, informatie en advies staat BrabantZorg mantelzorgers bij in de zorg voor hun naaste.

Dagbehandeling aanvragen en de kosten

Vaak bent u al bekend bij ons en bekijken we samen waarin dagbehandeling kan ondersteunen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie heeft u een beschikking nodig van uw gemeente of het CIZ. Wij kunnen u adviseren of ondersteunen bij het aanvragen van deze beschikking. Afhankelijk van de financieringsvorm betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK.