Ondersteuning bij uw daginvulling

U wilt graag vertrouwd en plezierig leven, zo lang mogelijk thuis blijven wonen in een goede gezondheid. U wilt ook graag zo lang mogelijk actief en betrokken bij de samenleving. ​U wilt graag vertrouwd en plezierig leven, in een goede gezondheid. Het liefst blijft u zo lang mogelijk actief en betrokken bij de samenleving. Soms wordt het wat minder vanzelfsprekend om zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij en heeft u behoefte aan ondersteuning gedurende de dag. In die gevallen kunt u terecht bij onze dagbesteding. 

​Deelname aan een beweeggroep, geheugenfitness, samen koken, een potje biljarten of een kopje koffie drinken kunnen er toe bijdragen om de dag zo fijn mogelijk door te komen. De behoefte daaraan kan toenemen als u door lichamelijk of geestelijke klachten minder mobiel wordt, of als u door een ziekte of beperking begeleiding nodig heeft. Door ondersteuning bij uw daginvulling is het vaak mogelijk langer in uw vertrouwde huis te blijven wonen.

Wij bieden dagbesteding en dagactiviteiten aan op een deel van onze huizen en op een drietal zorgboerderijen. Daarnaast organiseert 'De Ontmoeting' wekelijks een groot aantal ontmoetingsactiviteiten in de regio.

Dagbesteding aanvragen en de kosten

U vraagt dagbesteding aan bij uw gemeente. De WMO-consulent van uw gemeente beoordeelt vervolgens of u voor dagbesteding in aanmerking komt. Komt u in aanmerking, dan ontvangt u van uw gemeente een beschikking. Hierbij dient u aan te geven bij welke zorgaanbieder u dagbesteding wilt ontvangen.

Nadat u bij uw gemeente heeft aangegeven dat u dagbesteding bij BrabantZorg wilt ontvangen, nemen wij contact met u op. Samen met u bekijken we dan waar dagbesteding kan plaatsvinden en voor hoeveel uren of dagen.

Voor dagbesteding betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt bepaalt door het CAK en is afhankelijk van uw inkomen.