Zorgwonen

Een aantal jaar geleden zijn BrabantWonen en BrabantZorg gestart met het aanbieden van het product Zorgwonen. Uit een grondige evaluatie bleek dat zowel onze klanten als wijzelf mooie kansen zien om deze woonvorm te verbeteren. Dit leidt ertoe dat we met een vernieuwd en verbeterd product verder gaan: ComfortWonen. 

Nu, na een aantal jaren, blijkt ComfortWonen in de huidige vorm niet houdbaar en krijgt ComfortWonen een andere invulling.

Meer informatie

Meer informatie en veelgestelde vragen vindt u op www.comfortwonenbrabant.nl