Meten

Goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is. Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze in regio Oss in veilige handen zijn. Om die veiligheid te waarborgen voeren we verschillende audits (zowel intern als extern) uit in de thuiszorg.

Audits

Door middel van waarderend auditen meet BrabantZorg de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Tijdens deze waarderende audits vindt een gesprek en zorgdossiercheck plaats met de betrokken zorgmedewerkers, behandelaren en ​auditoren. Hier wordt stil gestaan bij wat goed gaat (waar zijn we trots op) en welke onderdelen verbetering nodig hebben. In 2019 heeft BrabantZorg twee audits ontwikkeld: palliatieve zorg en persoonsgerichte zorg. In deze laatstgenoemde audit is observatie hiervan een nieuw onderdeel.   ​​

Medicatie

Het team van Nuland is trots op:

 • ​De aftekenlijsten zijn goed bijgehouden en worden afgetekend. Wanneer dit niet op de juiste wijze gebeurt vindt er terugkoppeling binnen het team plaats.
 • De tweede controle betreffende medicatie wordt waar nodig goed afgetekend. Bij medicatie die naast de Baxterrol toegediend moeten worden, wordt door de medewerker extra gecontroleerd. Deze handeling hoeft niet extra afgetekend te worden, maar we zijn ons bewust van de risicovolle handeling.
 • De zelfredzaamheid rondom medicatie wordt meer bij de cliënt gelaten wanneer de cliënt hier bekwaam voor is. De zorg betreffende medicatie wordt niet direct overgenomen, dit alleen wanneer de cliënt/ familie het niet meer zelfstandig kan.

Waar gaan we aan werken:​​

 • ​De samenwerking met de apotheek behoeft aandacht rondom het aftekenen van medicatie, de medicatieafspraken en het voorschrijven en stoppen van medicatie. Van belang hierbij blijft dat ieder (arts, apotheek en zorg) de eigen verantwoordelijkheid neemt. Valkuil is om in het belang van de cliënt toch verantwoordelijkheden te nemen die niet bij de zorg horen.
 • Dubbele controle losse medicatie.
 • Het organiseren van de medicatie review is niet onze verantwoording maar vraagt wel onze aandacht; de apotheker en huisarts moeten de zorg hierbij uit gaan nodigen. Hierin een proactieve rol spelen.
 • Registratie opiaten middels de registratielijst.
 • Adviserend zijn rondom aanwezige en geleverde voorraad van maximaal 1 maand (aandacht voor bv. recepten van  specialisten vaker voor drie  maanden laten uitschrijven en al aanwezige voorraad in huis).

Het team van Megen is trots op:

 • In een half jaar is er hard gewerkt: de nadruk heeft gelegen op het naleven van de regeltjes, contacten leggen met de huisarts om tot een afspraak te komen en er is een medicatie aandachtsvelder aangesteld​.

Het team van Herpen is trots op:
 • ​Inzet van Medido: heeft een enorme toevlucht genomen: contacten met cliënt, familie en leverancier hierover​.

Het team van Berghem is trots op:
 • Het naleven en verbeteren van de richtlijnen: er is aandacht geweest voor o.a. stickeren van medicatie, aftekenen, veiligheid, PLIC's .

Waar gaan we aan werken (niet elk punt is relevant voor ieder team):​

 • ​Aandacht voor het invullen van de PLIC's en opvolging hiervan.
 • Voorschriften blijven toepassen: o.a. stickeren van medicatie, niet op de lijsten schrijven
 • Overleg met arts /apotheek: medicatiereview.
 • Regelmatig is er een te grote voorraad aan diverse medicatie in huis: hoe kunnen we dit veranderen?
 • Dubbelcontrole: evt. kun je jezelf controleren, door al eerder medicatie klaar te zetten.
 • Invullen van risicosignalering of jaarevaluatie kunnen inzicht geven over het verantwoord innemen van medicatie.
 • Informatie die uitgeprint wordt, is de dag erna al niet meer geldig: deze moet vernietigd worden en niet in een map bewaard.
Aan deze verbeterpunten hebben we gewerkt:

​Bewegen en valpreventie

Het team in Oss West in trots op:

 • ​We stimuleren de cliënten zo zelfstandig mogelijk te blijven
 • We observeren goed hoe bijvoorbeeld het lopen gaat en mocht er achteruitgang zijn, wordt de fysiotherapeut of ergotherapeut ingeschakeld   
 • In het voorjaar van 2020 is een start gemaakt met het betrekken van een ergotherapeut. Bij het intakegesprek wordt de ergotherapeut ingeschakeld om te kijken of de cliënt met hulp van een ergotherapeut nog zelfstandiger kan blijven, Door de uitbraak van het coronavirus staat de fysieke hulp aan cliënt door de ergotherapeut even stil. Maar het team en de ergotherapeut weten elkaar beter te vinden waardoor de zorg om de cliënt beter ingezet kan worden

Waar gaan we aan werken:​

 • Doorvragen. Bijvoorbeeld wanneer cliënten terugkomen uit het ziekenhuis (hoe is het daar gegaan?), maar ook wanneer cliënten adviezen niet opvolgen ​

Medicatieveiligheid

Het team van De Wellen is trots op:

 • ​We werken 24 uur per dag 7 dagen in de week met bevoegd en bekwaam personeel.
 • In de thuissituatie hebben we het gebruik van de Medido (apparaatje welke de cliënt herinnert aan het innemen van medicatie) veel aandacht gegeven .

Waar gaan we aan werken:​

 • ​Bij de intake van een cliënt gaan we meer gebruikmaken van de hulp van de mantelzorger, om het plaatje compleet te hebben.
 • Dubbele controle op losse medicatie behoeft nog extra aandacht. 
 •  ​​​

​Huidletsel

​Het team werkend in Heesch en Nistelrode is trots op:  

 • Betrekken van andere vakgroepen bij complexe praktijksituaties, zoals de diëtist.
 • We rapporteren allemaal volgens een bepaalde methodiek.

  Waar gaan we aan werken:  
 • Aandachtsvelder wondzorg gaat een extra cursus volgen.
 • Meer gebruikmaken van het wondzorgformulier welke beschikbaar is in het elektronisch zorgdossier.​