Waardering van u en anderen

BrabantZorg meet continu de ervaring van cliënten, ook van de cliënten die thuiszorg ontvangen. Bekijk de specifieke vragenlijst die BrabantZorg, per mei 2019, maandelijks uitzet onder ​cliënten die thuiszorg ontvangen.

Resultaat thuiszorg

 

​NPS score: 77.61

 

De Net Promoter Score, afgekort NPS, is een methode voor het meten van medewerker- en vrijwilligertevredenheid. Het cijfer gaat uit van de mate waarin medewerkers BrabantZorg als werkgever aanbevelen. De uitkomst geeft het verschil aan tussen de uitermate tevreden medewerkers/vrijwilligers (promotors) en de minder tevreden medewerkers/vrijwilligers (criticasters).​​

Zorgkaart Nederland

Cliënten en naasten kunnen op ieder moment gebruik maken van Zorgkaart Nederland om hun ervaring met thuiszorg regio Oss ​met ons te delen.​