Veiligheid

​Incidenten en calamiteiten 

In de zorg komen incidenten en calamiteiten voor.  Bijvoorbeeld wanneer een cliënt onverwachts valt of wanneer medicatiefouten worden gemaakt en een cliënt daar letsel aan overhoudt. ​BrabantZorg is een lerende organisatie, dus als er een incident met nadelige gevolgen onverwacht plaatsvindt, dan wordt dit incident zorgvuldig onderzocht. 

Door middel van de PRISMA-methode onderzoeken de betrokkenen, in samenwerking met de kwaliteits-verpleegkundigen en wijkverpleegkundigen, wat de oorzaken zijn van het incident. Dit heeft als doel om te leren van het incident en herhaling te voorkomen.  De afdeling Vernieuwing en Kwaliteit coördineert en faciliteert de uitvoering van een PRISMA-analyse wanneer er sprake is van een calamiteit. ​​