Indicatiestelling pgb

Als u zorg vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) wilt organiseren in de thuissituatie, kan BrabantZorg u helpen bij de indicatiestelling van een pgb. Dit doen wij via de zorgverzekeringswet voor de sector Verpleging & Verzorging.

Indiceren pgb

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een pgb? Raadpleeg dan eerst de website van uw zorgverzekeraar. Bij vragen kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Wanneer u vervolgens denkt in aanmerking te komen voor het aanvragen van een pgb, kunt u contact opnemen met de zorgadviseurs van BrabantZorg via 088 - 998 5555.

Voor de aanvraag van een pgb is het noodzakelijk dat een wijkverpleegkundige (niveau 5) de indicatiestelling verricht. Hier kan BrabantZorg u bij van dienst zijn. 

Een huisbezoek is standaard onderdeel van de indicatiestelling. Tijdens dit bezoek wordt de situatie besproken. Naar aanleiding van dit gesprek zal de wijkverpleegkundige op basis van criteria die zijn opgesteld door de zorgverzekeraars, een advies aan de zorgverzekeraar uitbrengen. 

Voor het indiceren van een pgb zijn de volgende documenten van belang:

  • Aanvraagformulier persoonsgebonden budget deel 1: verpleegkundig deel*
  • Aanvraagformulier persoonsgebonden budget deel 2: verzekerde deel*
  • Eventueel aangevuld met een verslag n.a.v. het huisbezoek

*Deze formulieren regelt u via uw zorgverzekeraar.

U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en opsturen van deze documenten en het contact hierover met uw zorgverzekeraar. 

Het definitieve indicatiebesluit wordt door de zorgverzekeraar genomen.