Verpleeghuiszorg

Als u niet langer zelfstandig thuis kunt wonen en 24-uurs zorg nodig heeft vanwege ernstige lichamelijke of psychische beperkingen, kunt u wonen in een locatie voor verpleeghuiszorg van BrabantZorg. Samen met u en uw netwerk proberen we te bereiken dat u uw dagelijks leven zoveel mogelijk kunt voortzetten: elke dag zo fijn mogelijk.

Locaties

Vanuit 33 locaties bieden we zorg en ondersteuning in de regio’s Oss, Uden, Meierijstad en Den Bosch/Bommelerwaard:

  • Voor ouderen met dementie of een andere geheugenstoornissen als gevolg van het ouder worden (psychogeriatrie).
  • Voor ouderen met een lichamelijke beperking (somatiek).
  • Voor ouderen met een psychiatrisch ziektebeeld (geronto-psychiatrie).
  • Voor mensen met het syndroom van Korsakov.
  • Voor mensen met dementie en ernstige gedragsproblematiek (meerzorg).

Wilt u weten hoe een locatie eruitziet en welke faciliteiten er zijn? Bekijk onze huizen.

Aanmelden

Wanneer de huisarts met u heeft besproken dat u in aanmerking komt voor verpleeghuiszorg, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.
Een medewerker van BrabantZorg (zorgbemiddelaar) bekijkt vervolgens samen met u en uw naasten op welke locatie u het beste kunt gaan wonen en geeft u uitleg over onze toewijzingsprocedure. Zij kan u ook ondersteunen bij het aanvragen van de juiste indicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Over verpleeghuiszorg

Het CIZ bepaalt op basis van uw situatie uw indicatie: verpleeghuiszorg in de vorm van ‘zorg met behandeling’ of in de vorm van ‘zorg zonder behandeling’.

Wanneer u een indicatie ‘zorg met behandeling’ heeft, is de specialist ouderengeneeskunde van BrabantZorg medisch verantwoordelijk. Deze arts schrijft medicatie voor. De inzet van bijvoorbeeld fysiotherapeut, ergotherapeut, bewegingsspecialist, wordt betaald vanuit uw indicatie. U kunt ook gebruikmaken van de tandarts waar BrabantZorg mee samenwerkt.

Wanneer u een indicatie ‘zorg zonder behandeling’ heeft, is uw eigen huisarts of een huisarts uit het dorp eindverantwoordelijk. Deze schrijft uw medicatie voor. U kunt gebruikmaken van bijvoorbeeld de fysiotherapeut, ergotherapeut, bewegingsspecialist van BrabantZorg. U betaalt deze vanuit uw zorgverzekering. Het bezoek aan de tandarts regelt u zelf.

Zo werkt het

Onze zorgbemiddelaar informeert u regelmatig over uw plaats op de wachtlijst en neemt contact met u op zodra er een passende woning vrij is. Als u een woning accepteert, is het de bedoeling dat u op zeer korte termijn verhuist. Voordat u verhuist, komen we bij u op huisbezoek. Tijdens dit bezoek maken we kennis en bespreken we wat u nodig heeft om uw dagelijkse routine en zelfstandigheid te behouden zodat u prettig kunt wonen. Samen bespreken we de verhuizing: wat regelt u zelf en waarin ondersteunen wij. Wanneer mogelijk kunt u voordat u verhuist de beschikbare woning zien.

Informatie over wachtlijsten

Bij BrabantZorg vinden we het belangrijk dat een nieuwe bewoner én een bestaande bewoner die wil verhuizen naar een andere woning, zo snel mogelijk kunnen wonen op een locatie met de juiste voorzieningen, ondersteuning en zorg. Daarom gebruiken wij vaste en objectieve criteria voor de toewijzing van een vrijgekomen woning. Bekijk daarvoor de toewijzingsprocedure voor verpleeghuiszorg bij BrabantZorg. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met onze klantenservice via 088 - 998 55 55

Kosten

De kosten voor verpleeghuiszorg zijn inkomensafhankelijk. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt deze bijdrage vast en int deze. Op de website van het CAK (www.hetcak.nl) staat veel informatie over de wijze waarop de bijdrage wordt berekend. Heeft u hulp nodig, dan kan de zorgbemiddelaar van BrabantZorg u ondersteunen.

Zo werken wij bij BrabantZorg

Samen bereiken we meer dan alleen. Daarom werken we bij BrabantZorg samen: met u, de mensen uit uw omgeving, vrijwilligers en/of wijkbewoners.

Samen met u bespreken we niet alleen uw behoefte aan zorg en behandeling, maar ook wat belangrijk is in uw leven. Uitgangspunt is dat u uw dagelijks leven zoveel mogelijk voort kunt zetten: elke dag zo fijn mogelijk.

De volgende vragen komen in onze werkwijze altijd terug:

  • Wat wilt u zelf (wel of niet)?
  • Wat kunt u zelf (weer leren), met hulpmiddelen en de mensen om u heen?
  • Hoe kunnen wij u daarbij ondersteunen?

Meer informatie

Meer weten over verpleeghuiszorg? In de digitale folder vindt u alle informatie op een rij.

Vragen over verpleeghuiszorg?

Neem contact op met de klantenservice via 088 - 998 5555 (maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur) of vul het contactformulier in.