Algemene vragen over zorg van BrabantZorg

​​​​​​Hier vindt u de veelgestelde vragen over zorg van BrabantZorg. Klik op de vraag voor meer informatie.

Onze Klantenservice beantwoordt graag al uw vragen over zorg en het wonen op een van onze locaties. Zij nemen ook uw aanmelding in behandeling.

Jazeker, u bent van harte welkom. Zie hiervoor de pagina Een rondleiding aanvragen

BrabantZorg heeft met verschillende regionale woningbouwverenigingen een samenwerkingsverband. Deze woningbouwverenigingen bieden aanleunwoningen aan waarbij wij de zorg aan huis kunnen leveren. Deze aanleunwoningen bevinden zich veelal naast een locatie en zijn in veel gevallen ook verbonden met het locatiegebouw. Voor meer informatie kunt u terecht op de websites van de regionale woningbouwverenigingen of neem contact op met onze Klantenservice.

Ja, bij bijvoorbeeld respijtzorg of een tijdelijke (acute) situatie bieden wij een tijdelijke logeermogelijkheid. Onze Klantenservice kan aangeven of u in aanmerking komt voor een indicatie om tijdelijk te komen logeren​. Komt u niet in aanmerking voor een indicatie, dan kunt u ervoor kiezen om particulier komen logeren. U betaalt dan zelf de verblijfkosten. Zie ook de pagina Tijdelijk verblijf.

Onze Klantenservice beantwoordt graag al uw vragen over dagbesteding bij BrabantZorg. Zij nemen ook uw aanmelding in behandeling. Zie ook de pagina Ondersteuning bij uw daginvulling.

Iedereen met een indicatie voor begeleiding in groepsverband komt in aanmerking voor dagbesteding. BrabantZorg biedt ook ouderen zonder deze indicatie de mogelijkheid om deel te nemen via het project ‘De Ontmoeting’. Dit is een gezamenlijk project van BrabantZorg, OnsWelzijn​ en enkele gemeenten om ouderen via dagactiviteiten met elkaar in contact te brengen. Meer informatie over dit project leest u op de website www.activiteitendeontmoeting.nl.
​​Wij hebben een overeenkomst met de meeste zorgverzekeraars. Zie het overzicht van ​gecontracteerde zorgverzekeraars​​​. Overigens is ​het ook mogelijk om, indien wij geen overeenkomst hebben met uw ‎zorgverzekeraar, zorg aan te vragen vanuit een restitutiepolis. Neem voor meer informatie contact op met onze Klantenservice.
​Het digitale zorgdossier is een beveiligde online omgeving die toegang geeft tot cliënt gerelateerde (zorg)informatie. U krijgt toegang tot deze omgeving door met uw persoonlijke gebruikersgegevens in te loggen het Zorgdossier