Tijdelijk verblijf

Wanneer het als gevolg van uw kwetsbare gezondheid tijdelijk niet verantwoord is dat u in uw eigen woonomgeving bent, kunt u in aanmerking komen voor tijdelijk verblijf, ook wel eerstelijnsverblijf, met laag of hoog complexe zorg bij BrabantZorg. Het doel van uw tijdelijk verblijf is dat u weer naar uw eigen woonomgeving terugkeert. 

U komt in aanmerking voor eerstelijnsverblijf laag complex als u één aandoening heeft en uw aandoening zodanig is dat u kortdurend zorg, begeleiding en persoonlijke verzorging nodig heeft. 

U komt in aanmerking voor eerstelijns verblijf hoog complex als u meerdere en elkaar beïnvloedende aandoeningen heeft en u intensieve zorg, begeleiding en verzorging nodig heeft.

Bij beiden is uw situatie zodanig dat opname in het ziekenhuis of medisch specialistische behandeling niet aan de orde is. Het doel van uw tijdelijke verblijf is dat u weer naar uw eigen woonomgeving terugkeert.

Op deze locaties kunt u terecht voor eerstelijns verblijf (ELV) hoog complex 

  • De Watersteeg in Veghel;
  • Nieuwe Hoeven in Schaijk;
  • Zorg- en herstelhotel Udens Duyn.

Verder zijn er meerdere locaties van BrabantZorg die zogenoemde losse ‘ELV-kamers’ hebben waar eerstelijnsverblijf laag complexe zorg wordt geleverd. 

Aanmelding

Een specialist uit het ziekenhuis of uw huisarts beoordeelt uw situatie en verwijst u door naar de klantenservice van BrabantZorg. Een medewerker van BrabantZorg neemt vervolgens contact met u of uw contactpersoon op en bekijkt of wij de zorg en behandeling die u nodig hebt, kunnen bieden, waar wij die kunnen bieden en of u alvast wilt nadenken over de doelen waaraan u wilt werken.

Verblijf

U verblijft 2 tot 4 weken op een afdeling voor eerstelijnsverblijf laag of hoog complex op één van onze locaties. Daar werkt u samen met uw naaste(n) en het zorg- en behandelteam aan de gestelde doelen. Het is belangrijk dat u samen zoveel mogelijk momenten van de dag benut als trainingsmoment, zodat u weer veilig en zelfstandig mogelijk terug kunt naar uw eigen woonomgeving. De behandelaars bespreken regelmatig met u de voortgang. Wanneer noodzakelijk, worden behandelingen bijgesteld.

Zo werken wij bij BrabantZorg

Samen bereiken we meer dan alleen. Daarom werken we bij BrabantZorg samen: met u, de mensen uit uw omgeving, vrijwilligers en/of wijkbewoners.

Samen met u bespreken we niet alleen uw behoefte aan zorg en behandeling, maar ook wat belangrijk is in uw leven. Uitgangspunt is dat u uw dagelijks leven zoveel mogelijk voort kunt zetten: elke dag zo fijn mogelijk.

De volgende vragen komen in onze werkwijze altijd terug:

  • Wat wilt u zelf (wel of niet)?
  • Wat kunt u zelf (weer leren), met hulpmiddelen en de mensen om u heen?
  • Hoe kunnen wij u daarbij ondersteunen?

Kosten

Tijdelijk verblijf met zorg wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. BrabantZorg heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. Wij adviseren u om voor aanvang van uw tijdelijk verblijf na te gaan of uw zorgverzekeraar een contract met BrabantZorg heeft afgesloten. Voor tijdelijk verblijf betaalt u geen eigen bijdrage. Wel kan het zijn dat uw eigen risico wordt aangesproken.
Wanneer u binnen onze organisatie kiest voor Zorg- en herstelhotel Udens Duyn, dan betaalt u zelf per dag een toeslag voor de hotelvoorzieningen. Deze toeslag wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Vragen over tijdelijk verblijf?

Neem contact op met de klantenservice via 088 - 998 5555 (maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur) of vul het contactformulier in.