Meerzorg

Soms kan het zijn dat het voor u, als gevolg van ernstige gedragsproblemen, niet meer haalbaar is te wonen op een reguliere afdeling voor bewoners met dementie. U blijft bijvoorbeeld aanhoudend roepen, heeft niet te doorbreken onrust of ernstige agressie. Uw gedrag is van grote invloed op uw leven en dat van de mensen uit uw omgeving. Dan kunt u, na een indicatie, terecht op een afdeling meerzorg van BrabantZorg.

Aanmelden

Aanmelding gebeurt vanuit drie aanmeldroutes:

  • Vanuit huis: wanneer er thuis sprake is van dusdanig probleemgedrag dat de verwachting is dat u meer zorg nodig heeft dan op een reguliere afdeling voor bewoners met dementie geboden kan worden, verwijst uw huisarts u door.
  • Vanuit een reguliere afdeling voor bewoners met dementie in het verpleeghuis: wanneer u woont op een reguliere afdeling voor bewoners met dementie en het door uw gedragsproblemen niet meer fijn is voor u en uw medebewoners. In dit geval verloopt de aanmelding via het behandelteam van de afdeling.
  • Vanuit een zogenaamde D-ZEP-afdeling. Dit is een afdeling waar u tijdelijk verblijft omdat uw het probleemgedrag dusdanig is dat de verwachting is dat overplaatsing naar een reguliere afdeling voor bewoners met dementie niet mogelijk is. De aanmelding loopt dan via de behandelaar van deze D-ZEP-afdeling.

Wanneer met u is afgesproken dat u in aanmerking komt voor meerzorg, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Een medewerker van BrabantZorg neemt vervolgens contact met u op. Zij kan u ondersteunen bij het aanvragen van de juiste indicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Over meerzorg

Als gevolg van uw complexe situatie (de combinatie dementie en gedragsproblemen) is het belangrijk dat u gespecialiseerde en intensieve ondersteuning, begeleiding en behandeling krijgt. Deze krijgt u op een meerzorgafdeling van BrabantZorg. Als zorgtechnologie ondersteunend kan zijn, wordt dit ingezet.

Kosten

De kosten voor meerzorg zijn inkomensafhankelijk. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt deze bijdrage vast en int deze. Op de website van het CAK (www.hetcak.nl) staat veel informatie over de wijze waarop de bijdrage wordt berekend. Heeft u hulp nodig, dan kan de zorgbemiddelaar van BrabantZorg u ondersteunen.

Zo werken wij bij BrabantZorg

Samen bereiken we meer dan alleen. Daarom werken we bij BrabantZorg samen: met u, de mensen uit uw omgeving, vrijwilligers en/of wijkbewoners.

Samen met u bespreken we niet alleen uw behoefte aan zorg en behandeling, maar ook wat belangrijk is in uw leven. Uitgangspunt is dat u uw dagelijks leven zoveel mogelijk voort kunt zetten: elke dag zo fijn mogelijk.

De volgende vragen komen in onze werkwijze altijd terug:

  • Wat wilt u zelf (wel of niet)?
  • Wat kunt u zelf (weer leren), met hulpmiddelen en de mensen om u heen?
  • Hoe kunnen wij u daarbij ondersteunen?