Dagbehandeling

Wanneer het steeds moeilijker wordt om zelfstandig en prettig in uw eigen woning te zijn, kunt u in aanmerking komen voor dagbehandeling bij BrabantZorg. Doel van deze dagbehandeling is het zo lang mogelijk behouden van uw geestelijke en lichamelijke functies zodat u in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen: elke dag zo fijn mogelijk. Wij bieden:

  • Dagbehandeling somatiek voor mensen die lichamelijke zorg nodig hebben, bijvoorbeeld als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel, hartfalen, Parkinson of longproblematiek.
  • Dagbehandeling psychogeriatrie voor mensen die dementiezorg nodig hebben als gevolg van geheugenproblemen.

Tijdens de dagbehandeling bieden we activiteiten aan, soms in combinatie met specifieke behandeling. Dagbehandeling somatiek én dagbehandeling psychogeriatrie worden in dagdelen, individueel en in groepsverband aangeboden. De invulling is afhankelijk van uw indicatie, zorgbehoefte en uw persoonlijke behandelplan.

Aanmelden en intake

De huisarts, wijkverpleegkundige of een andere hulpverlener kan u doorverwijzen naar de klantenservice van BrabantZorg. Daarna neemt een zorgbemiddelaar van BrabantZorg contact met u of uw contactpersoon op. Zij controleert uw gegevens en vraagt u na te denken over de behandeldoelen waaraan u wilt werken. Indien nodig kan zij u ondersteunen bij het aanvragen van een juiste indicatie.
Voordat u met de dagbehandeling start, maken we met u kennis. Dit kan via een huisbezoek of via een bezoek aan de dagbehandelinglocatie. Tijdens dat bezoek bespreken we uw behoefte aan zorg en behandeling, maar ook wat voor u belangrijk is in het leven.

Vervoer

Kunt u met eigen vervoer naar de dagbehandeling komen? Dan ontvangt u daarvoor een vergoeding. Bent u aangewezen op een (rolstoel)taxi? Dan kunt u vaak een vergoeding krijgen vanuit de regeling ziekenvervoer die is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Welke mogelijkheden er voor u zijn, kunt u navragen bij uw eigen zorgverzekeraar.

Kosten

De kosten van dagbehandeling zijn afhankelijk van meerdere factoren, bijvoorbeeld uw indicatie, het eigen risico van uw zorgpolis of het eigen inkomen. Onze zorgbemiddelaar kan u hierover informeren en de eventuele kosten voor u op een rijtje te zetten.

Zo werken wij bij BrabantZorg

Samen bereiken we meer dan alleen. Daarom werken we bij BrabantZorg samen: met u, de mensen uit uw omgeving, vrijwilligers en/of wijkbewoners.

Samen met u bespreken we niet alleen uw behoefte aan zorg en behandeling, maar ook wat belangrijk is in uw leven. Uitgangspunt is dat u uw dagelijks leven zoveel mogelijk voort kunt zetten: Elke dag zo fijn mogelijk.

De volgende vragen komen in onze werkwijze altijd terug:

  • Wat wilt u zelf (wel of niet)?
  • Wat kunt u zelf (weer leren), met hulpmiddelen en de mensen om u heen?
  • Hoe kunnen wij u daarbij ondersteunen?

Meer informatie

Meer weten over dagbehandeling? In de digitale folder vindt u alle informatie op een rij.

Vragen over wijkzorg?

Neem contact op met de klantenservice via 088 - 998 5555 (maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur) of vul het contactformulier in.