Zorg in de laatste levensfase / hospice

Zorg in de laatste levensfase is gericht op een waardige afronding van het leven. Daarbij kan BrabantZorg u de complexe zorg en ondersteuning bieden die nodig is om deze periode, samen met uw naasten, zo comfortabel mogelijk door te brengen. 

De zorg is gericht op het voorkomen en verlichten van lichamelijke klachten. Hiervoor kan een gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg betrokken worden. Daarnaast maken een maatschappelijk werker en geestelijk verzorger deel uit van het zorgteam. Zij kunnen ondersteunen bij vragen over zingeving, moeilijke keuzes en afscheid nemen.

Aanmelden en intake

Uw huisarts of behandelend specialist gaat na of u in aanmerkingen komt voor zorg in de laatste levensfase en neemt zo nodig contact op met BrabantZorg.

Een medewerker van BrabantZorg kijkt of uw vraag past bij de zorg en behandeling die wij kunnen bieden en waar wij die zorg kunnen bieden. 

Wanneer duidelijk is dat wij deze zorg kunnen bieden, neemt een zorgbemiddelaar van BrabantZorg telefonisch contact met u of uw contactpersoon op om een aantal zaken door te spreken. Als er binnen BrabantZorg geen geschikte plek is, gaat de verwijzende huisarts of specialist op zoek naar mogelijkheden bij een andere zorgorganisatie. 

Uw verblijf

Uw verblijf in het hospice of op een afdeling voor zorg in de laatste levensfase duurt maximaal drie maanden. Onze medewerkers bespreken met u en uw naasten wat voor u belangrijk is in het leven én hoe we dat samen voor u kunnen organiseren. In uw zorgdossier is genoteerd welke hulpmiddelen ingezet worden, welke zorg, symptoombestrijding en behandeling wij bieden én hoe uw naasten u daarbij kunnen ondersteunen. Uiteraard bespreken we regelmatig met u of aanpassing van de afspraken nodig is.

Kosten  

Zorg in de laatste levensfase wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. BrabantZorg heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract. Wij raden u aan om voor aanvang van de zorg na te gaan of uw zorgverzekeraar een contract met BrabantZorg heeft afgesloten. Voor zorg in de laatste levensfase (eerstelijnsverblijf palliatieve zorg) betaalt u geen eigen bijdrage. Wel kan het zijn dat uw eigen risico wordt aangesproken als u dit nog niet verbruikt heeft.

Zo werken wij bij BrabantZorg 

Samen bereiken we meer dan alleen. Daarom werken we bij BrabantZorg samen met u, de mensen uit uw omgeving, vrijwilligers en/of wijkbewoners. In alle gesprekken bespreken we niet alleen uw behoefte aan zorg en behandeling, maar vooral wat belangrijk is in uw leven. Uitgangspunt van onze zorg is dat u uw huidige dagindeling zoveel mogelijk voort kunt zetten: elke dag zo fijn mogelijk. De volgende vragen komen in onze werkwijze altijd terug: 

  • Wat wilt u zelf (wel of niet)?
  • Wat kunt u zelf, met hulpmiddelen en de mensen om u heen?
  • Hoe kunnen wij u daarbij ondersteunen?

Meer informatie

Meer weten over zorg in de laatste levensfase? In de digitale folder vindt u alle informatie op een rij.

Vragen over zorg in de laatste levensfase of de hospice?

Neem contact op met de klantenservice via 088 - 998 5555 (maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur) of vul het contactformulier in.