Algemene voorwaarden

​​​​​Als lid van ActiZ, de organisatie van zorgondernemers, gebruikt BrabantZorg de leveringsvoorwaarden van ActiZ.

De algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en modules. Het algemeen deel is altijd van toepassing, ongeacht de zorg die u ontvangt. Daarnaast zijn één of meerdere modules van toepassing, afhankelijk van de zorg- en dienstver​lening die u ontvangt.

Wilt u informatie over welke ​bijzondere module van toepassing is op uw​ situatie, neem dan contac​t op met de Klantenservice 088 - 998 5555.

Algemene module

Bijzondere modules 

De wet BOPZ is vanaf 1 januari 2020 overgegaan op de Wzd. De​ informatie over de BOPZ wordt ​​herzien.​