Zorg en ondersteuning bij het langer thuis wonen

Woont u zelfstandig en merkt u dat het niet meer vanzelf gaat om prettig in uw eigen woning te zijn? Dan kunnen wij u bij u thuis ondersteunen met huishoudelijke hulp, behandelingen, dagactiviteiten of verpleging/verzorging. Doel van onze ondersteuning is dat u zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen: elke dag zo fijn mogelijk.

Behandeling en advies aan huis

Heeft u steeds meer moeite met bewegen, dagelijkse handelingen of met uw geestelijke gezondheid? Of heeft u na een ziekenhuisopname of revalidatie tijdelijk extra behandeling thuis nodig? In zulke gevallen kan een behandelaar van BrabantZorg wellicht uitkomst bieden.

Dagactiviteiten

Woont u zelfstandig thuis en wordt het, bijvoorbeeld als gevolg van de geleidelijke achteruitgang van uw lichamelijke of geestelijke functies, steeds moeilijker om uw dagen op een fijne manier in te vullen? Dan kunt in aanmerking komen voor dagactiviteiten van BrabantZorg.

Huishoudelijke hulp

Wanneer u thuis woont en het niet meer lukt om zelfstandig uw huishouden te doen én het niet mogelijk is om dit binnen uw eigen netwerk te regelen, kunt u in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp van BrabantZorg.


Verzorging/verpleging aan huis

Wanneer u thuis woont en door ziekte, na een ziekenhuisopname of een ongeluk begeleiding, ondersteuning of behandeling nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor verzorging of verpleging van BrabantZorg.

​​Contract zorgverzekeraar​

Bekijk in dit overzicht of BrabantZorg een ​contract hee​ft​ met uw zorgverzekeraar ​​voor thuiszorg. 

Of selecteer hier uw zorgverzekeraar:​​

Uw zorgverzekeraar heeft een contract met Brabantzorg

Helaas heeft uw zorgverzekeraar geen contract met Brabantzorg