Casemanager dementie

De casemanager dementie ondersteunt en begeleidt mensen met (het vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers in de thuissituatie. U wordt geïnformeerd over de ziekte, de psychosociale consequenties, het optredende functieverlies en hoe daarmee kan worden omgegaan. De casemanager dementie biedt u en uw naasten ook ondersteuning en bemiddeling bij het kiezen van diensten en activiteiten van zorg- en welzijnsorganisaties.

Afgestemd op uw situatie

Tijdens het dementieproces kunnen uw zorgbehoeften veranderen en complexer worden. De casemanager dementie is uw vertrouwde en vaste aanspreekpunt. Soms heeft u behoefte aan de inzet van hoog-complexe zorg, soms ontstaat een relatief rustige fase waarin de casemanager dementie u vooral volgt, met een beperkte inzet.

Eigen regie

De casemanager dementie helpt u en uw naasten om zolang mogelijk zelf de regie in handen te houden. De casemanager dementie let er op dat de draaglast en de draagkracht van u en uw naasten in evenwicht blijft. Als het nodig is wordt u begeleid bij de keuze van een aangepaste woonomgeving.

Coördinatie van de zorg

De casemanager dementie draagt zorg voor de afstemming tussen alle professionals die bij de zorg en ondersteuning betrokken zijn. De casemanager dementie nauw samen met de wijkverpleegkundige en de huisarts. Indien nodig kan de casemanager dementie een beroep doen op een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog of een andere specialist van ons behandel- en kenniscentrum.

Casemanager dementie aanvragen

De aanvraag voor een casemanager dementie verloopt via onze Klantenservice, te bereiken via 088 - 998 5555. Na uw aanvraag neemt een casemanager dementie contact met u op om uw ondersteuningsvraag te bespreken.

Meer informatie

Meer weten over de casemanager dementie? In de digitale folder vindt u alle informatie op een rij.

Vragen over de casemanager dementie?

Neem contact op met de klantenservice via 088 - 998 5555 (maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur) of vul het contactformulier in.