Huishoudelijke hulp

Wanneer u thuis woont en het niet meer lukt om zelfstandig uw huishouden te doen én het niet mogelijk is om dit binnen uw eigen netwerk te regelen, kunt u in aanmerking komen voor huishoudelijke thuiszorg van BrabantZorg die gefinancierd wordt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Het doel hiervan is om u te ondersteunen zodat u zelfstandig kunt blijven wonen in uw eigen omgeving. Dit bereiken we samen met u en uw naasten, de mensen uit uw omgeving, hulpmiddelen en eventueel in samenwerking met andere organisaties.

BrabantZorg biedt Wmo gefinancierde huishoudelijke thuiszorg in de gemeente Den Bosch en gemeente Land van Cuijk (Grave).

Aanmelden en intake

Voor huishoudelijke thuiszorg heeft u een indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen bij het loket Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) van uw gemeente.

De aanvraag voor huishoudelijke thuiszorg vanuit een indicatie Wet Langdurige Zorg (Wlz) verloopt via een zorgbemiddelaar van BrabantZorg.

Heeft u een passende indicatie? Dan neemt een medewerker van BrabantZorg telefonisch contact op met u of uw contactpersoon.
Tijdens een kennismakingsgesprek bij u thuis bespreken wij samen met u, wat voor u belangrijk is, wat u nodig heeft om zelfstandig te kunnen wonen, wat u zelf kunt regelen met ondersteuning van hulpmiddelen of mensen uit uw omgeving en welke werkzaamheden de medewerkers van BrabantZorg uitvoeren. Uitgangspunt is dat u uw huidige leven zoveel mogelijk kunt voortzetten: elke dag zo fijn mogelijk.

Kosten

De financiering van huishoudelijke thuiszorg wordt geregeld via de Wmo of de Wlz. Financiering van huishoudelijke thuiszorg vanuit de Wmo gaat via de gemeente. U betaalt dan een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt de hoogte van uw bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen. Op de website van het CAK vindt u veel informatie over de manier waarop deze bijdrage wordt berekend. Indien nodig kan een medewerker van BrabantZorg u hierbij ondersteunen.

Zo werken wij bij BrabantZorg

Samen bereiken we meer dan alleen. Daarom werken we bij BrabantZorg samen: met u, de mensen uit uw omgeving, vrijwilligers en/of wijkbewoners.

Samen met u bespreken we niet alleen uw behoefte aan zorg en behandeling, maar ook wat belangrijk is in uw leven. Uitgangspunt is dat u uw dagelijks leven zoveel mogelijk voort kunt zetten: elke dag zo fijn mogelijk.

De volgende vragen komen in onze werkwijze altijd terug:

  • Wat wilt u zelf (wel of niet)?
  • Wat kunt u zelf (weer leren), met hulpmiddelen en de mensen om u heen?
  • Hoe kunnen wij u daarbij ondersteunen?

Meer informatie

Meer weten over huishoudelijke hulp van BrabantZorg? In de digitale folder vindt u alle informatie op een rij.

Vragen over wijkzorg?

Neem contact op met de klantenservice via 088 - 998 5555 (maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur) of vul het contactformulier in.