Dagactiviteiten

Woont u zelfstandig thuis en wordt het, bijvoorbeeld als gevolg van de geleidelijke achteruitgang van uw lichamelijke of geestelijke functies, steeds moeilijker om uw dagen op een fijne manier in te vullen? Dan kunt u in aanmerking komen voor dagactiviteiten van BrabantZorg. Doel van deze activiteiten is het zo lang mogelijk behouden van uw geestelijke, sociale en lichamelijke functies zodat u in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen: elke dag zo fijn mogelijk.

Dagactiviteiten bestaan uit een gestructureerd programma met individuele en groepsactiviteiten zoals geheugenoefeningen, sport en spel, creatieve en/of muzikale activiteiten. Ook is het mogelijk om samen te eten.

U kunt één of meerdere dagdelen deelnemen. In overleg met u stellen we een dagprogramma samen, waarbij wij rekening houden met uw wensen.

Aanmelden en intake

Om deel te kunnen nemen aan de dagactiviteiten, heeft u een passende indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen via de Wmo-consulent van uw gemeente. Heeft u een passende indicatie? Dan nemen wij contact met u op. Samen kijken we naar de locatie waar u kunt deelnemen aan onze dagactiviteiten én hoeveel dagdelen voor u wenselijk is.

Wanneer u al (huishoudelijke) thuiszorg ontvangt van BrabantZorg, kunt u zich ook zelf bij ons aanmelden via onze klantenservice 088 - 998 55 55 of via e-mail klantenservice@brabantzorg.eu.

Vervoer

Kunt u met eigen vervoer naar de dagactiviteiten komen? Dan ontvangt u daarvoor een vergoeding. Bent u aangewezen op een (rolstoel)taxi? Dan kunt u vaak een vergoeding krijgen vanuit de regeling ziekenvervoer die is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Welke mogelijkheden er voor u zijn, kunt u navragen bij uw eigen zorgverzekeraar.

Kosten

Voor deelname aan dagactiviteiten betaalt u een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt de hoogte van deze bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen. Hierover vindt u veel informatie op de website van het CAK.  Indien gewenst kan een medewerker van BrabantZorg u hierbij ondersteunen.

Zo werken wij bij BrabantZorg

Samen bereiken we meer dan alleen. Daarom werken we bij BrabantZorg samen: met u, de mensen uit uw omgeving, vrijwilligers en/of wijkbewoners.

Samen met u bespreken we niet alleen uw behoefte aan zorg en behandeling, maar ook wat belangrijk is in uw leven. Uitgangspunt is dat u uw dagelijks leven zoveel mogelijk voort kunt zetten: elke dag zo fijn mogelijk.

De volgende vragen komen in onze werkwijze altijd terug:

  • Wat wilt u zelf (wel of niet)?
  • Wat kunt u zelf (weer leren), met hulpmiddelen en de mensen om u heen?
  • Hoe kunnen wij u daarbij ondersteunen?

Meer informatie

Meer weten over dagactiviteiten? In de digitale folder vindt u alle informatie op een rij.

Vragen over dagactiviteiten?

Neem contact op met de klantenservice via 088 - 998 5555 (maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur) of vul het contactformulier in.