Zorgtechnologie

BrabantZorg heeft een strategische visie 'Samenspel in Zorg'. Een van de thema's die helpt om ons doel te bereiken is zorgtechnologie. Dagelijks zet een team van Consulenten zorgtechnologie binnen BrabantZorg zich in om te onderzoeken hoe en welke technologische hulpmiddelen ingezet kunnen worden in de zorg. Hiermee helpen ze het leven van cliënten aangenamer te maken én zorgen ze ervoor dat er meer tijd ontstaat voor de zorg en ondersteuning die alleen door mensen gedaan kan worden.

Hoe zetten wij zorgtechnologie in binnen BrabantZorg? We nemen u graag mee aan de hand van een aantal voorbeelden.

Bekijk alle video's over Zorgtechnologie

Beeldzorg

Sinds 2019 richt BrabantZorg zich op het inzetten van zorg via beeld, als aanvulling op de reguliere zorg. Wanneer een huisbezoek niet nodig of niet wenselijk is, kan middels een aangepaste, gebruiksvriendelijke tablet zorg op afstand verleend worden. Cliënten hoeven niet te wachten tot de zorg langskomt maar kunnen zelf op elk gewenst moment actief inbellen.

Beeldzorg wordt ingezet in samenwerking met onze collega’s van Altide, een centrale die op afstand zorg verleent. Het thuiszorgteam en Altide staan in direct contact met elkaar. Op deze manier kijken we op afstand bijvoorbeeld mee met medische handelingen die mensen zelf uitvoeren, en zijn we er om alle vragen te beantwoorden.
Uiteraard is beeldzorg geen vervanging van fysieke zorg maar een enorm waardevolle toevoeging!

Medicijndispensers

Veel cliënten in de thuiszorg maken gebruik van een automatische medicijndispenser. Dit kastje geeft op gewenste tijdstippen de juiste medicatie uit. De dispenser dient als geheugensteuntje voor het op tijd innemen van medicatie. Zeker voor mensen met beginnend geheugenverlies, of cliënten die op strikte tijden medicatie moeten innemen, is dit een uitkomst. Het geeft de cliënt behoud van eigen regie over het innemen van medicatie.

Sensoren

Op verschillende manieren worden slimme sensoren ingezet binnen BrabantZorg. Een voorbeeld zijn de zogeheten leefcirkels.

Leefcirkels worden geïmplementeerd binnen een locatie. Het uitgangspunt van leefcirkels is de bewegingsvrijheid van de bewoner zo groot mogelijk maken. Aan de hand van een gepersonaliseerde sensor die iedere bewoner bij zich draagt, gaan bepaalde deuren binnen de locatie wel of niet open. Waar normaliter op een gesloten afdeling de bewegingsvrijheid van alle bewoners beperkt wordt, maken leefcirkels het mogelijk ieder individu zo veel mogelijk vrijheid te laten behouden. Dit stimuleert beweging, geeft de cliënt meer eigen regie en verhoogt zo de kwaliteit van leven.

Daarnaast maakt BrabantZorg gebruik van SmartSense, een tweede systeem dat gebruik maakt van slimme sensoren. Ook dit wordt geïmplementeerd binnen de locaties. Het systeem biedt de mogelijkheid om slimme sensoren op de slaapkamer in te stellen, afgestemd op de leefstijl van de cliënt.

Met SmartSense kunnen gepersonaliseerde profielen worden ingesteld om gewenste alarmen te genereren. Het resultaat is dat de cliënt niet gestoord wordt binnen routines waarvan is vastgesteld dat de cliënt deze zelfstandig kan uitvoeren. Dit geeft de cliënt meer privacy, vrijheid en eigen regie.

Freestyle Libre

De Freestyle Libre wordt ingezet bij cliënten met diabetes. Deze sensor wordt geplaatst op de bovenarm en meet continu het glucoseniveau van de gebruiker. Het scannen van de sensor betekent dat de cliënt geen pijnlijke vingerprik meer hoeft te ondergaan, wat normaliter de gang van zaken is bij het meten van glucosewaarden. Enerzijds wordt pijn in de vingers voorkomen, anderzijds heeft de cliënt continu inzicht in de eigen glucosewaarden. Dit zorgt bij elke cliënt met diabetes voor een fijnere dag!

En nog veel meer

Dit zijn een aantal voorbeelden van zorgtechnologieën die binnen BrabantZorg worden inzet. Maar er is zoveel meer! Vooral binnen de locaties zetten we zorgtechnologie in om belevingsgerichte zorg te bieden en leuke evenementen mee te organiseren. Een voorbeeld hiervan is de Qwiek.up, een aangepaste beamer die de zintuigen van bewoners prikkelt en zo het welzijn verhoogt. Bij bewoners die onrustig gedrag vertonen in de nacht gebruiken wij een muziekkussen voor meer ontspanning, en dus een betere nachtrust.

Daarnaast hebben meerdere bewoners een robotkat of -hond, gebruiken we een interactieve spelcomputer om beweging te stimuleren en maakt slim incontinentiemateriaal de zorg elke dag weer een stukje makkelijker en fijner.

Wilt u meer weten over dit onderwerp en over wat we precies inzetten? Neem dan contact met ons op.