Certificaat de Roze Loper

BrabantZorg zet zich in voor verdraagzaamheid​. Iedereen is bij ons welkom en kan zichzelf zijn. BrabantZorg heeft respect voor ieders seksuele en romantische oriëntatie, genderidentiteit, afkomst, huidskleur, religie, leefstijl en mogelijkheden.

Ieder jaar worden onze locaties onderworpen aan de Roze Loperscan van Consortium Roze 50+ Nederland, een initiatief van COC Nederland, ANBO, MOVISIE en V​ilans. Onderdelen waarop deze scan toetst zijn onder andere respect en openheid, waarborging van privacy en aandacht voor omgaan met seksuele diversiteit.

De Roze Loperscan wordt in de nabije toekomst ​in alle huizen uitgevoerd. Uiteraard zijn wij verdraagzaam naar elkaar in ál onze huizen, ook de huizen waar de scan nog niet is uitgevoerd.

Meer informatie over het certificaat De Roze Loper leest u op de website: www.rozezorg.nl.