Certificaat de Roze Loper

BrabantZorg zet zich in voor verdraagzaamheid​. Iedereen is bij ons welkom en kan zichzelf zijn. BrabantZorg heeft respect voor ieders seksuele en romantische oriëntatie, genderidentiteit, afkomst, huidskleur, religie, leefstijl en mogelijkheden.

Vanuit een samenwerking met de gemeente Oss zijn onze Osse huizen De WellenDe RuwaardLoovelt en Sterrebos onderworpen aan de Roze Loperscan van Consortium Roze 50+ Nederland, een initiatief van COC Nederland, ANBO, MOVISIE en V​ilans. Onderdelen waarop deze scan toetst zijn onder andere respect en openheid, waarborging van privacy en aandacht voor omgaan met seksuele diversiteit. Alle vier de huizen mochten het certificaat de Roze Loper in ontvangst nemen.​​

​In 2016 zijn daar de huizen in 's-Hertogenbosch aan toegevoegd; Noorderkroon en Nieuwehagen. In 2018 werden HeelwijkLaarstede​​, Martinushuis en De Heegt toegevoegd. ​In 2020 mochten alle huizen in de regio Meierijstad het certificaat in ontvangst nemen. ​Hiermee komt het aantal Roze Lopers op zestien​​!

Uiteraard zijn wij verdraagzaam naar elkaar in ál onze huizen. De Roze Loperscan zal in de nabije toekomst dan ook ​in alle huizen worden uitgevoerd. Zie voor informatie over het certificaat de Roze Loper de website: www.rozezorg.nl.