SamenZorg

Bij BrabantZorg geloven wij in SamenZorg met familie en verwanten. Samen met uw netwerk ondersteunen wij u bij het verbeteren of zo veel mogelijk behouden van uw eigen leven. Dat doen we volgens de principes van SamenZorg.

We voeren samen met u en uw netwerk en iedereen die belangrijk voor u is, het goede gesprek met elkaar. We bespreken belangrijke onderwerpen in uw leven en kijken dan wat u nog kan of wil leren. Ook kijken we wat er met ondersteuning van hulpmiddelen gedaan kan worden, wat uw netwerk of uw leefomgeving kan bijdragen en welke benodigde zorg ondersteuning de zorgprofessional van BrabantZorg kan bieden. Dit doen we met het uiteindelijke doel dat Elke dag zo fijn mogelijk voor u is en dat u zoveel mogelijk regie over uw eigen leven houdt.

Familie, naasten en bekenden die gewend waren u te ondersteunen kunnen en willen vaak nog helpen. Samen met hen kijken we wat er mogelijk is en wie wat kan betekenen voor u. Dat noemen we SamenZorg.

Wilt u meer weten over waarom en hoe we Samenzorg in de praktijk brengen? Bekijk dan hieronder de video Waarom Samenzorg en bekijk hier alle video's over Samenzorg in de praktijk.