Medezeggenschap

Cliëntenraad

BrabantZorg heeft lokale en regionale Cliëntenraden en een Centrale Cliëntenraad. Klik hier voor meer informatie over de Cliëntenraden.

Ondernemingsraad

BrabantZorg heeft een Ondernemingsraad. Klik hier voor meer informatie over de Ondernemingsraad.

Professioneel zeggenschap

We gaan binnen BrabantZorg aan de slag met professionele zeggenschap. Medewerkers kunnen hun stem laten horen door mee te praten, mee te bepalen en invloed uit te oefenen op hun beroepsinhoud en beroepsontwikkeling. In 2023 wordt een adviesraad opgestart. Via de adviesraad krijgen medewerkers van BrabantZorg meer invloed en zeggenschap over het (zorg)beleid en de ontwikkelingen in onze organisatie. Zorgprofessionals zullen organisatiebreed stilstaan bij belangrijke vragen. In de adviesraad werken zorgprofessionals samen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het is de bedoeling dat de adviesraad eind 2023 actief is.