Professionele Adviesraad (PAR)

De Professionele Adviesraad draagt vanuit beroepsinhoud en beroepsuitoefening bij aan de strategie en ontwikkelingen van BrabantZorg. De PAR bestaat uit medewerkers vanuit verschillende zorgfuncties en werkt organisatiebreed. De algemene doelstelling die de PAR nastreeft is vanuit een beroepsinhoudelijke optiek:  adviseren aan de Raad van Bestuur om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te verbeteren.

PAR kernwaarden en ambities

De PAR overlegt maandelijks. Daarnaast sluit vier keer per jaar de Raad van Bestuur aan tijdens de vergadering. 

De PAR heeft we de volgende kernwaarden:

Richtinggevend
Samen met de Raad van Bestuur heeft de PAR tot doel om mee richting te geven aan de koers van de organisatie. De PAR vertaalt ideeën en wensen rondom beroepsontwikkeling en uitoefening vanuit de werkvloer in de juiste vragen of adviezen voor de Raad van Bestuur.

Zichtbaar
Leden van de PAR zorgen actief voor bekendheid en zichtbaarheid van de PAR en stellen zich open voor vragen en input vanuit het werkveld.

Verbindend
De PAR zoekt verbinding met de medewerkers in de zorg, behandeling/begeleiding en de Raad van Bestuur. De PAR haalt hiervoor actief kennis en informatie op bij de medewerkers, als het gaat over thema’s met betrekking tot beroepsontwikkeling en beroepsuitoefening. Deze input wordt vertaald naar een gerichte vraag of advies voor de Raad van Bestuur. 

Uitdagingen voor de PAR

De Nederlandse gezondheidszorg kent flinke maatschappelijke uitdagingen voor de komende decennia. Dit geldt ook voor de sector van Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) en dus voor BrabantZorg. In het jaarplan van Brabantzorg wordt een viertal strategische veranderopgaven uitgewerkt. Het is een mooie uitdaging voor de PAR, om bij deze veranderopgaven een sleutelrol in te nemen. 

Contact

Wilt u meer informatie over de PAR van BrabantZorg. Stuur dan een e-mail naar par@brabantzorg.eu