Duurzaamheid en MVO

De basisgedachte achter duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een beter evenwicht tussen economie en de wereld om ons heen, met respect voor de mens en het milieu. Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaam ondernemen de toekomst heeft en gaan daarom respectvol en met aandacht om met de wereld om ons heen.

We willen op een duurzame manier werken door bijvoorbeeld onze afvalstromen nog beter te scheiden, waardoor meer afval hergebruikt kan worden. Ook bij renovatie en nieuwbouw is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Denk daarbij aan duurzame materialen, energiezuinige installaties, extra isolatie en zonnecellen op de daken. Inmiddels hebben we de eerste stappen op het pad van duurzaamheid gezet. Dankzij investeringen in energiebesparende maatregelen, is ons energieverbruik de afgelopen periode flink afgenomen. Voor ons ligt nu de uitdaging om in de toekomst in te blijven spelen op kansen die duurzaamheid biedt.

BrabantZorg werkt graag samen met anderen aan een duurzame wereld. Daarom zijn we de samenwerking aangegaan met het Milieuplatform Zorg en met Green Deal Nederland Op Weg naar Duurzame Zorg.

Milieu Platform Zorg (MPZ)

Samen met het Milieu Platform Zorg, een samenwerkingsverband van verschillende Nederlandse zorgaanbieders die zich hard willen maken voor een duurzame wereld, gaan we onderzoeken welke stappen we kunnen zetten om onze afvalstromen en energiegebruik te verminderen. Want wist jij dat zorgaanbieders in Nederland grootverbruikers zijn als het gaat om energie, water, vervoer en voedsel?  Er is veel winst te halen als we samenwerken.

Green Deal Nederland Op Weg naar Duurzame Zorg

Om de verduurzaming in de zorg te versnellen werken we ook samen met Green Deal 'Nederland op weg naar Duurzame Zorg'.

Doel van deze samenwerking is samen met andere zorgaanbieders kennis en ervaringen te delen én samen na te denken hoe we onze bedrijfsvoering duurzamer kunnen maken.

 

Meldcode huiselijk geweld

Sinds 2013 bestaat de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Sindsdien zijn o.a. hulpverleners in de GGZ verplicht de meldcode te gebruiken en indien nodig melding te maken van huiselijk geweld.

Bekijk de meldcode huiselijk geweld van BrabantZorg