De Cliëntenraad

De Cliëntenraden behartigen de gemeenschappelijke belangen van cliënten.Door de invoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) hebben deze raden wettelijk erkende bevoegdheid gekregen. In de Cliëntenraad praten en denken cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten mee over alle onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Cliëntenraden zijn gesprekspartners van het management en bestuur van BrabantZorg over alle aspecten van wonen, welzijn en zorg.

  • De Cliëntenraad heeft een toetsende en controlerende taak over het beleid van BrabantZorg.
  • De Cliëntenraad denkt mee en heeft invloed op belangrijke zaken die cliënten aangaan.
  • De Cliëntenraad onderhoudt een netwerk van relaties, zowel intern als extern met cliënten en cliëntenorganisaties.

Waarom een Cliëntenraad?

BrabantZorg stelt haar cliënten centraal en wil goed naar hen luisteren. Onze visie is dan ook: Samenspel in zorg. Cliëntenraden zijn daarin essentieel. Zij weten wat er speelt onder de cliënten. Door middel van goed overleg komen we samen tot een zo fijn mogelijke dag.   

Lokale, regionale en centrale Cliëntenraad.

Bijna elke locatie heeft een Cliëntenraad. Sinds BrabantZorg organisatorisch in regio's is verdeeld, zijn er ook vier Regioraden actief. Per regio hebben twee afgevaardigden zitting in de Centrale Cliëntenraad. 

Leden van de Centrale Cliëntenraad zijn:

Marijn van den Akker (onafhankelijke voorzitter)
Ria Rutten (regio Uden)
Margo van Grinsven (regio Meierijstad)
Jose van Hooft (regio Oss)
Ruud Broeksteeg (regio Oss)
Roland Migchielsen (regio Den Bosch/Bommelerwaard)
Theo van der Steen (regio Uden)

Contact

Wilt u meer informatie over Cliëntenraden binnen BrabantZorg, neem dan contact op met leden van de lokale Cliëntenraad. U kunt ook contact opnemen met de ambtelijk secretaris mevrouw P. van der Donk - van Bergen via clientenraad.centraal@brabantzorg.eu of telefoonnummer 088 - 998 5555.