Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht is het orgaan dat toezicht houdt op de realisatie van de organisatiedoelstellingen en de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd aan de belanghebbenden. Een andere taak is het benoemen, evalueren, ondersteunen en adviseren van de Raad van Bestuur

Jaarverslag Raad van Toezicht

In het jaarverslag ​2019​​​ legt de Raad van Toezicht verantwoording af over het kalenderjaar 2019.​   

Visie op Toezicht

De Raad van Toezicht van BrabantZorg heeft op 10 januari 2019 haar visie op toezicht vastgesteld.


Onze Raad van Toezicht ​kent de volgende leden:

​Mevrouw drs. C.J.W.M. Aquarius (Cock)
Voorzitter Raad van Toezicht
​Mevrouw drs. A.E. Spreen (Afien)
Lid Raad van Toezicht
​De heer drs. R.M. ​Verspuij (Rolf)
Lid Raad van Toezicht
​Mevrouw Prof. dr. N.L. Stevens (Nan)
Lid Raad van Toezicht
​Mevrouw dr. E​​​.J.M. Wouters (Eveline)
Lid Raad van Toezicht
De heer Ir. J.A. Dunnewijk (Johan)
​Vicevoorzitter Raad van Toezicht​