Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht is het orgaan dat toezicht houdt op de realisatie van de organisatiedoelstellingen en de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd aan de belanghebbenden. Een andere taak is het benoemen, evalueren, ondersteunen en adviseren van de Raad van Bestuur

Visie op Toezicht

De Raad van Toezicht van BrabantZorg heeft op 28 september 2023 haar visie op toezicht vastgesteld.

Onze Raad van Toezicht ​kent de volgende leden:

​De heer drs. T. Horn (Ton)
Voorzitter Raad van Toezicht 

De heer Ir. J.A. Dunnewijk (Johan)
​Vicevoorzitter Raad van Toezicht​

Mevrouw drs. K.I. Lieber (Karin)
Lid Raad van Toezicht​

De heer drs. R.M. ​Verspuij (Rolf)
Lid Raad van Toezicht
​Mevrouw drs. C.A.L.M. Lennards (Christianne) MPM Lid Raad van Toezicht
​Mevrouw drs. C.A.L.M. Lennards (Christianne) MPM
Lid Raad van Toezicht

Mevrouw S. Shackleton (Sylvia)
Lid Raad van Toezicht

 

De heer A. Deutekom (Arjan) MBA,  Lid Raad van Toezicht.