Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers en vrijwilligers die ‘elke dag zo fijn mogelijk werken’ bepalen de kwaliteit van zorg. De ervaringen van medewerkers en vrijwilligers over ‘elke dag zo fijn mogelijk werken’ zijn daarom erg belangrijk. In 2021 was de werkdruk hoog: de impact van de coronamaatregelen, het in korte tijd doorvoeren van een aantal grote veranderingen binnen BrabantZorg, een hoog ziekteverzuim, uitstroom en krapte op de arbeidsmarkt. Reden om heel zorgvuldig de ervaringen van medewerkers en vrijwilligers te meten in een ervaringsonderzoek.

In 2021 is een samenwerking aangegaan met een nieuw onderzoeksbureau, zijn de bestaande vragenlijsten geëvalueerd en bijgesteld en is een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Vanaf april 2022 worden de ervaringen van vrijwilligers gemeten volgens deze nieuwe werkwijze en mei 2022 kregen medewerkers voor het eerst het nieuwe ervaringsonderzoek. In het jaarplan 2022 staat dat BrabantZorg wil dat alle medewerkers en vrijwilligers zich weer ondersteund, gewaardeerd en uitgedaagd voelen, dat iedereen weer plezier in en passie heeft voor zijn werk én trots is op BrabantZorg. Dat het ook voor medewerkers en vrijwilligers ‘Elke dag zo fijn mogelijk’ is bij BrabantZorg. De resultaten van het ervaringsonderzoek helpen om met elkaar hierover in gesprek te gaan.

Medewerkers   Vrijwilligers  
info volgt z.s.m.


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.