Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers 2022   Vrijwilligers 2022  

 

Medewerkers 2023  

Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Medewerkers

Sinds mei 2022 doet BrabantZorg eenmaal per jaar een groot ervaringsonderzoek bij medewerkers en driemaal een kort onderzoek over hoe het gaat met medewerkers (Hart voor de Zorg meting). Dit levert veel informatie op over wat er goed gaat en wat we kunnen verbeteren. Het doel is: aandacht en waardering voor medewerkers. Er is een top drie van aandachtspunten opgesteld waarop we komende jaren acties ondernemen: ontwikkeling, aandacht/waardering en een gezonde werkdruk.

Vrijwilligers

Sinds april 2022 worden de ervaringen van vrijwilligers gemeten volgens een nieuwe werkwijze. De vragenlijst is beter passend gemaakt en de werkwijze is aangepast. Vrijwilligerscoördinatoren hebben de regie bij het uitvragen en opvolgen van het onderzoek. 

Sinds het begin van de meting hebben 727 vrijwilligers de vragenlijst ingevuld. Vrijwilligers zijn over het algemeen erg tevreden met het werk dat ze doen en met de sfeer die er heerst op de locatie waar zij werken. In 2023 kijken we of we de respons nog wat verder kunnen verhogen.