Raad van Bestuur (RvB)

Per 1 oktober 2021 bestaat onze Raad van Bestuur uit: mevrouw drs. M. Haagh (voorzitter), de heer drs. R.L. Otto en mevrouw drs. F.E. Brandsma. 

V.l.n.r. drs. M. (Miriam) Haagh, drs. F.E. (Felicia) Brandsma​, drs. R.L. (Roger) Otto. 


De Raad van Bestuur van BrabantZorg hecht waarde aan transparantie over de bedrijfsvoering en de behaalde resultaten van BrabantZorg. Hiervoor verwijzen we u graag naar onze weergave van het jaarverslag, het bestuursverslag en de jaarrekening.

Daarnaast zijn we ook open over de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening, hiervoor verwijzen we u graag naar het kwaliteitsvenster.

In de governancecode (de afspraken over goed bestuur en toezicht in de zorg) is ook afgesproken dat bestuurders transparant zijn over de afspraken die zij hebben gemaakt over het declareren van kosten. Hier vindt u de declaratieregeling van de Raad van Bestuur zoals die is vastgesteld door de Raad van Toezicht.


Contact met de Raad van Bestuur

Neem hiervoor contact op met het Secretariaat Raad van Bestuur, bereikbaar via secretariaat.rvb@brabantzorg.eu en telefoonnummer 0412 - 488462.