Raad van Bestuur (RvB)

De Raad van Bestuur van BrabantZorg bestaat uit: mevrouw drs. F.E. Brandsma, de heer drs. V.T. Schouten en mevrouw drs. M. Haagh (voorzitter).

​  V.l.n.r. Miriam Haagh (voorzitter), Vincent Schouten en Felicia Brandsma 

V.l.n.r. drs. M. (Miriam) Haagh, drs. V.T. Schouten (Vincent) en drs. F.E. (Felicia) Brandsma​.


De Raad van Bestuur van BrabantZorg hecht waarde aan transparantie over de bedrijfsvoering en de behaalde resultaten van BrabantZorg. Hiervoor verwijzen we u graag naar onze weergave van het jaarverslag, het bestuursverslag en de jaarrekening

Daarnaast zijn we ook open over de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening, hiervoor verwijzen we u graag naar het kwaliteitsvenster.

In de governancecode (de afspraken over goed bestuur en toezicht in de zorg) is ook afgesproken dat bestuurders transparant zijn over de afspraken die zij hebben gemaakt over het declareren van kosten. Hier vindt u de regeling onkostenvergoeding Raad van Bestuur BrabantZorg zoals die is vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Contact met de Raad van Bestuur

Neem hiervoor contact op met het Secretariaat Raad van Bestuur, bereikbaar via secretariaat.rvb@brabantzorg.eu en telefoonnummer 0412 - 488462.