Kwaliteitsvenster

Bij BrabantZorg werken we steeds aan verbetering van de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. Daarin laten we ons voor een belangrijk deel leiden door de ervaring van cliënten. Door te vragen wat zij ervaren en belangrijk vinden, blijven wij leren en kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Met als ultieme doel dat cliënten ervaren dat 'Elke dag zo fijn mogelijk' is.

BrabantZorg heeft een Garantieplan Kwaliteit. Dit is ons kwaliteitssysteem waarin we hebben afgesproken hoe professionals en teams de kwaliteit van zorg optimaal vormgeven. We maken gebruik van hulpmiddelen om planmatig te werken, te evalueren en te verbeteren. Door volgens het Garantieplan Kwaliteit te werken en volgens de visie van BrabantZorg, willen we voldoen aan de normen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

BrabantZorg is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Elk jaar op 1 juli wordt het kwaliteitsvenster op de website geactualiseerd. Daaraan vooraf wordt op locaties gesprekken gevoerd met de verschillende medewerkers over kwaliteit: onder andere medewerkers zorg, medewerkers horeca en facilitair, specialisten, management, vrijwilligerscoördinatoren en de lokale cliëntenraad. Het resultaat is per locatie (of teams thuiszorg, teams revalidatie en teams dagbehandeling) een kwaliteitsverslag: wat hebben we voorgaand jaar gedaan aan kwaliteit. En een kwaliteitsplan: wat gaan we komend jaar doen aan kwaliteit. Het algemene kwaliteitsvenster beschrijft dit op BrabantZorg-niveau.