Kwaliteitsvenster Compostella

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Compostella zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?
Compostella is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Een zinvolle dag
In 2021 is Compostella begonnen met het werken in kleinere teams met oog op een optimale samenwerking tussen teams en alle medewerkers die betrokken zijn. Helaas levert dit niet het gewenste resultaat op. Cliëenten zagen hierdoor op één dag te veel verschillende gezichten, vanwege ziektevervanging door corona en formatietekort. Hierop zijn de teams vergroot, onder andere door de inzet van gastvrouwen uit te breiden, die extra aandacht hebben voor het welzijn van cliënten. De diensten zijn verlengd zodat er altijd een verzorgende of verpleegkundige aanwezig is.

Eten en drinken
We vinden het belangrijk dat we bij Compostella heel veel weten over onze cliënten. Wat eten de cliënten graag? Wordt de cliënt graag begeleid naar het restaurant? Etc. In 2021 hebben we een begin gemaakt met het vastleggen van deze wensen (“eet- en drinkgewoonten”) in het dossier van de cliënt. In 2022 staat dit punt als verbeterpunt in het actieplan van het team om te zorgen dat het ook regelmatig geëvalueerd wordt. De wensen kunnen veranderen na verloop van tijd.

Op de woonafdeling voor cliënten met dementie (de ‘huiskamer’) wilden we in 2021 de aandachtsgebieden opnieuw verdelen. Dit betekent onder andere dat we een rol zouden wegleggen voor de gastvrouw en verzorgenden op de aandachtsgebieden logopedie en diëtetiek. Dit is niet zo uitgevoerd. In 2022 wordt onderzocht of dit nog wel wenselijk is.

Methodisch werken
In 2021 is BrabantZorg overgegaan op nieuwe systemen voor zorgdossiers, die helpend zijn voor de medewerkers om methodisch te kunnen werken. In 2022 blijven de medewerkers elkaar helpen om te zorgen dat alle informatie op de juiste plek terechtkomt. Doel is dat iedereen de informatie goed kan vinden.

Compostella heeft in 2021 meegedaan aan de Samenzorg gesprek training, die door BrabantZorg gegeven wordt. Doel van het Samenzorg gesprek is om te zorgen dat het netwerk van de cliënt behouden blijft en samen gaat werken met de professional. Er zijn nu twee samenzorg ambassadeurs in de locatie. Ambassadeurs van andere locaties hebben contact met elkaar om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar in het belang van de cliënt.

Medicatieveiligheid is en blijft een belangrijk thema. Zowel in 2021 als in 2022. In 2021 is de samenwerking met de huisarts verbeterd. De huisarts komt nu standaard twee maal per week in huis. Elke zes weken is er een overleg samen met de huisarts en de apotheek. Voor de medewerkers zijn beiden goed benaderbaar en verloopt de samenwerking naar tevredenheid.

In 2021 wilden de teams ook gaan werken met elektronisch aftekenen van medicatie voor cliënten zonder behandeling. Vooral ook omdat er een verbetering is ervaren toen dit in 2020 ingevoerd werd voor cliënten met behandeling. De gesprekken vinden plaats om dit te kunnen gaan doen. Helaas is de uitvoering nog niet gelukt in 2021 door externe factoren.

De samenwerking met familie en andere naasten van de cliënten vinden wij heel belangrijk. In 2021 wilden we met die samenwerking bereiken dat we onbegrepen gedrag van cliënten beter zouden begrijpen en de cliënten daardoor beter kunnen begeleiden. Dit in het kader van een fijne dag voor de cliënt. Doordat ook in 2021 corona veel tijd en aandacht heeft gekost gaan we hiermee verder in 2022. Ook pakken we in 2022 de rol van de aandachtsvelder incidentmeldingen verder op.

Samenwerken
Het plan om in 2021 toe te werken naar samenwerken van activiteitenbegeleiders met gastvrouwen en vrijwilligers is door corona en minder beschikbare vrijwilligers nog niet echt goed vormgegeven. De coachrol van de activiteitenbegeleider wordt in 2022 verder vormgegeven.

Zorgtechnologie
In 2021 wilden we de Consulent Zorgtechnologie meer betrekken op onze locatie. Dit is vanwege corona onvoldoende gebeurd en pakken we nu aan in 2022.